​70 % tror sig ha blivit diskriminerade när de sökt jobb – åldersdiskriminering vanligast

Av på 8 december, 2019

Nyligen släppte TNG en nationell rapport om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering, upplevelsen av att söka jobb, diskriminering och chefens agerande. En av de mest slående siffrorna i rapporten är att hela 70 % upplever sig ha blivit bortvald på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med att de sökt jobb.

I en del av enkäten fick respondenterna ange ifall de tror sig någon gång ha blivit bortvald på grund av faktorer som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, utseende, sexuell läggning eller funktionsnedsättning när de sökt jobb. Respondenterna kunde här lämna flera svarsalternativ.

58 % tror sig ha blivit bortvald p.g.a. ålder
Överlägset störst, 58 %, var andelen jobbsökare som misstänker att de blivit bortvald på grund av sin ålder. Detta innebär en viss minskning av upplevd åldersdiskriminering jämfört med motsvarande undersökning 2018, då siffran låg på 64 %.

Tittar man på skillnader mellan olika åldersgrupper syns en dramatisk ökning av upplevd åldersdiskriminering ju längre upp i åldern man kommer, med undantag av gruppen 25–35 år där åldersdiskrimineringen ser ut att vara minst utbredd (25 %). Bland jobbsökare 36–45 år misstänker sig 39 % ha blivit utsatta för åldersdiskriminering. I gruppen 46–55 år är siffran 70 % och tittar man på hur jobbsökare 56–64 år svarat så misstänker hela 87 % att de blivit bortvalda på grund av sin ålder i samband med en rekrytering.

Vanligast inom försäljning
Allra mest utbredd tycks åldersdiskrimineringen vara inom försäljning och affärsutveckling. Där uppger 71 % att de tror sig ha drabbats av åldersdiskriminering. Även inom marknadsföring (66 %) och kundtjänst (63 %) är siffran hög. Lägst andel som misstänker att de valts bort på grund av ålder finns inom finans och ekonomi (51 %) samt tekniker och ingenjörer (50 %).

Näst vanligast efter ålder tycks diskriminering på grund av utseende vara. 14 % misstänker att de någon gång har valts bort på denna grund i samband med att de sökt jobb. Jämfört med 2018 har denna siffra dock minskat avsevärt från 24 %.

Topp 6 – här är de vanligaste skälen till upplevd diskriminering vid jobbsökning

  • Ålder (58 %)
  • Utseende (14 %)
  • Kön eller könsöverskridande identitet (13 %)
  • Etniskt ursprung (12 %)
  • Funktionsnedsättning* (5 %)
  • Sexuell läggning (1 %)

Regionalt
Örebronyheter

Källa TNG
*Fysisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell – tillfällig som permanent)
I rapporten ”TNG Talent Insights 2019: Rättvist, autentiskt och inkluderande” presenteras resultatet från undersökningen i sin helhet.
Om undersökningen
1 578 respondenter deltog i anonymt i undersökningen, som genomfördes våren 2019. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, Metrojobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in