​Arbetet för fler idrottsevenemang till Sverige får stöd i besöksnäringsutredning

Av på 7 december, 2017

Idrottens och besöksnäringens gemensamma arbete för fler internationella idrottsevenemang till Sverige får tydligt gehör i den utredning som nu lämnas till näringsminister Mikael Damberg. Utredningen för en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring innehåller sex olika förslag som berör internationella idrottsevenemang.

– Det känns som vårt arbete tillsammans med besöksnäringen sedan 2013 för att få fler internationella idrottsevenemang till Sverige nu äntligen har beaktats på ett bra sätt från statens sida, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Samtliga sex förslag inom området internationella evenemang och möten är positiva och helt i linje med Riksidrottsförbundets strategi för att Sverige som nation skall kunna stärka positionen som ett evenemangsland att räkna med. Utredningens förslag som berör internationella idrottsevenemang är:

  • Regeringen ska anta nationella politiska mål och en strategi för stora möten och evenemang.
  • Vinnova får i uppdrag att utveckla insatser mot hållbara evenemang.
  • Resurser för att ta fram en modell/vägledning för evenemangssäkerhet.
  • Samordning av insatser från berörda departement.
  • Visit Sweden får utökat uppdrag ta fram fakta och verktyg till aktörer som jobbar med internationella evenemang.
  • Staten tar en aktiv roll att visa att man stödjer arrangörer/städer i form av ett representationsstöd.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in