​Besök Linde AB svarar på frågor om biografen i Lindesberg

Av på 11 december, 2019
Sharon Almstrom - ansvarig för biografverksamheten i VD Besök Linde AB.

”Planen är att vi ska gå ihop – men ge oss ett första år att analysera och sen kan vi säga när vi är där”, skriver Sharon Almstrom – ansvarig för biografverksamheten i VD Besök Linde AB. Hon svarar på frågor från LindeKulturs läsare med anledning av artikeln ”Besök Linde AB:s planer för biografen i Lindesberg” som publicerades 7 december.

Frågor från LindeKulturs läsare och Sharon Almstroms svar:

Ekonomi: Enligt verksamhetsmålen 2020 ska intäkterna uppgå till totalt 1.420.000 kronor. Enligt upphandling av verksamhetsentreprenör för biografen är hyra för lokalen 320.784 kr per år år exkl. moms inkl. värme samt hyra för teknisk utrustning 100.000 kr/år exkl moms.

Fråga: Räcker de planerade intäkterna för att täcka alla kostnader för biografen med hyror, filmer, personal och marknadsföring?

Svar: Nej, det kommer inte att räcka till i vårt första verksamhetsår. Min målsättning är självklart att vi ska ta oss så nära en plus minus noll-resultat som möjligt men vi kommer behöva jobba långsiktigt. En del av detta är att jag tillsatt en person på ca 35%.(sedan tidigare har det funnits en på 50%). Detta kommer leda till att verksamheten inte blir lika sårbar – men framför allt skapar detta tid till att jobba långsiktigt med bion, något som inte riktigt har hunnits med förut. En del av detta är att skapa en hemsida, vara aktuella i flera olika sociala medier, marknadsföra oss till företag med olika erbjudanden som exempelvis möten, konferenser, arrangemang och reklammöjligheter. Det är en väl värd investering för framtiden men en kostnad som kommer direkt.

Ekonomi: Enligt upphandling av verksamhetsentreprenör för biografen kommer Lindesbergs kommun att betala 86.000 kr per år exklusive moms för tillgång till lokalen 20 dagar per år.

Fråga: Gäller detta även för BELAB?

Svar. Ja.

Ekonomi: Enligt pressmeddelande från socialdemokraterna i samband med beslutet om att flytta biografverksamheten till det kommunala bolaget Besök Linde AB kommer 83.000 kr per år att frigöras i den kommunala budgeten som eventuellt kan användas till annan kulturverksamhet.

Fråga: Stämmer detta fortfarande?

Svar: Detta kan inte jag svara på.

Biobesökare: Enligt verksamhetsmålen 2020 ska antalet biobesökare öka till 13.000. Eftersom antalet biobesökare år 2018 var 13.723 är frågan:

Fråga: Ska det minskade besöksantalet ersättas med konferens- och arrangemangs-intäkter?

Svar: 2018 var ett härligt rekordår på biografen i Lindesberg – det hänger också ihop med att 2018 var ett starkt filmår med många starka premiärer. Vi ska inte minska filmvisningarna men Sverige lider av en generell nedgång på biobesökare och därför har vi satt detta mål. För året 2019 har målet varit 12.000 besökare – ett mål som kommer bli svårt att nå upp till. Att vi 2020 satt målet till 13.000 besökare är ett högt mål som vi kommer att få jobba för. Lokalen är också anpassad för konferens- och evenemang och vi ser det som ett sätt att utnyttja lokalerna mer då den många timmar om dagen står tom, samtidigt som det så klart stärker ekonomin. Det ena utesluter inte det andra, vi har inga tankar på att minska filmvisningarna!

Bioprogram: Enligt verksamhetsmålen 2020 ska filmsättningen vara aktuell och nå en bred målgrupp. Enligt upphandling av verksamhetsentreprenör för biografen ska utbudet av filmer på de öppna visningarna i Lindesberg utgöras av minst 10% filmer som inte kommer från USA, Sverige, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland.

Fråga: Gäller detta även för BELAB?

Svar: Ja

Fråga: Vad menar BELAB med ”bred målgrupp”?

Svar: Att vi visar film för många olika smaker/intressen.

Lokalerna: Enligt verksamhetsplanen 2020 är ”Lindesbergs Bio en biograf med många möjligheter, biovisningar, opera, teaterföreställningar, möten, föreläsningar och evenemang. I biosalongen finns totalt 255 st platser varav 45 st läktarplatser samt 4 st rullstolsplatser. Scenen i salongen är godkänd för att ta emot riksteaterns utbud. I biografen finns även ett café samt tre loger”.

Fråga: Vad finns det för planer på att rusta upp den hyrda lokalen eftersom entrén och toaletter behöver fräschas upp betydligt och anordning för ytterkläder ordnas.

Svar: Vi har ett bra samarbete med fastighetsägaren. Vi har prioriterat att gå över säkerhetsarbetet där bland annat fler brandsläckare satts upp och nya rutiner tagit fram. Även eldragning och fiber har installerats. Detta har varit viktigt för att kunna säkra bland annat nedladdningar av filmer men också inför ljud/ljusarbeten för framtida evenemang. Just nu jobbar vi med en tillgänglighetsguide som ska ut på vår hemsida, en hemsida som vi också jobbar med att skapa. Vi har inga planer just nu på att renovera toaletter. Det kommer finnas temporära klädhängare att ta fram inför visningar – men entrén är inte stor nog för en fast lösning.

Framtiden: Om verksamhetsmålen inte håller vad gäller ekonomiska resultat, vad är planen då?

Svar: Planen är att vi ska gå ihop, ge oss ett första år att analysera och sen kan vi säga när vi är där.

Kommunala bolaget Besök Linde AB driver sedan 1 november 2019 biografen i Lindesberg.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in