​Fortsatt dialog med regeringen

Av på 7 juni, 2019
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås
Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande Karlstad
Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 ABTorbjörn Suneson, Ordförande Oslo-Stockholm 2.55 AB

​Fortsatt dialog med regeringen om en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Idag träffade företrädare för regionerna och de stora kommunerna i stråket mellan Oslo och Stockholm representanter för den svenska regeringen. Mötet syftade till att fortsätta dialogen om det förslag som det gemensamt ägda bolaget Oslo-Sthlm 2.55 tagit fram för att förbättra järnvägen mellan huvudstäderna. Förslaget innebär att restiden mellan kortas till under tre timmar, att järnvägen byggas minst tio år snabbare än planerat och att stora delar av finansieringen av projektet är möjlig utan att att betalas med skattemedel. Statssekreterare Mattias Landgren tog emot delegationen på det nybildade Infrastrukturdepartementet.

– Vi har en positiv dialog med regeringen om vårt arbete och vi har tidigare presenterat projektet för både den svenska och norska regeringen gemensamt. Vår förhoppning är nu att regeringarna i Sverige och Norge är beredda att utse en samordnare som kan fortsätta utreda de finansiella förutsättningarna för förbindelsen tillsammans med oss, säger Jonas Karlsson VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Den svenska Infrastrukturministern, Tomas Eneroth (S), har tidigare aviserat att den svenska regeringen ska söka dialog med den norska regeringen om förutsättningarna för hur en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan genomföras tidigare än planerat. Ministern hänvisade till att det finns ett stort marknadsintresse för att förverkliga förbindelsen.

– Vi ser att intresset för förbindelsen ökar på båda sidor gränsen och allt fler ser den potential och nytta som projektet innebär. Näringslivet vill komma igång med bygget och både Trafikverket och Jernbanedirektoratet arbetar just nu med viktiga planeringsprocesser som syftar till att förbättra befintlig infrastruktur, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Finansieringsfrågan avgörande för den fortsatta processen
Oslo-Sthlm 2.55 har under ett par års tid arbetat med att visa att det är möjligt och lönsamt att förbättra infrastrukturen i stråket för att uppnå en restid under tre timmar. Det skulle i sin tur innebära att det var möjligt att ta sig med tåget på samma tid eller till och med snabbare än vad det tar att flyga idag. Bolagets utredningar visar att en restidsförbättring skulle ge tåget en så pass hög marknadsandel att det är möjligt att finansiera stora delar av järnvägen med de intäkter som det skulle generera.

– I en tid då behoven av investeringar i infrastruktur är mycket större än vad statsbudgetarna klarar av att bära kan vi presentera en lösning som staterna, samhället och klimatet har mycket att vinna på. Det finns inget annat järnvägsprojekt i Skandinavien som är så lönsamt. Om staterna exempelvis bestämmer sig för att genomföra projektet i egen regi skulle det vara minst lika lönsamt som Öresundsbron, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

På mötet representerades Oslo-Sthlm 2.55 av:

  • Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande Region Örebro län
  • Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås
  • Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande Karlstad
  • Torbjörn Suneson, Ordförande Oslo-Stockholm 2.55 AB
  • Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 AB

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in