​Fortsatt regionalt stöd till scenkonst utanför tätorten

Av på 5 april, 2020
Genom "Scenkonst utanför tätorten" ges lokaler som Ullergården möjligheten att visa teaterföreställningar.

Region Örebro läns kulturnämnd tilldelar 300.000 kronor som ett fortsatt kulturstöd till satsningen Scenkonst utanför tätort. ”Teater och scenkonst är inte något som bara hör de större städerna till. Även på landsbygden finns ett behov av att få se skådespelare i aktion”, skriver Region Örebro län i ett pressmeddelande.

”Vi vill ta teatern utanför stadsgränserna för att på så sätt underlätta för de många länsinvånare som bor på landsbygden att njuta av bra skådespeleri och scenkonst. Teatern, och kulturen som helhet, spelar en viktig roll i vårt långsiktiga arbete med att utveckla landsbygden”, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Inom ramen för projektet ska små kulturaktörer ges möjlighet till samarbete med länets professionella scenkonstnärer som till exempel Örebro länsteater och Teater Martin Mutter.

”Förutom själva kulturupplevelsen skapar projektet Scenkonst utanför tätort också fler möjligheter till sammankomster i bygdegårdar, folkets hus och liknande lokaler”, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

”I och med osäkerheten kring coronaviruset är det naturligtvis försiktighet som gäller vid sociala sammankomster, men efter krisen tror jag det är än viktigare att vi underlättar för möten och samlingar i hela länet”, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Scenkonst utanför tätorten

Scenkonst utanför tätort är en riktad satsning med syfte att stärka och utveckla de ideella krafter som verkar på landsbygden, få deras lokaler att bli aktiva kulturella mötesplatser samt öka möjligheten att ta del av professionell scenkonst på mindre orter. Under våren 2020 var 16 arrangemang inplanerade på bygdegårdar, folkets hus och samlingslokaler på olika platser i Örebro län (däribland Ullergården och Vasselhyttans bygdegård) varav de flesta blivit inställda på grund av Corona-viruset.

År 2018 gjorde Riksteatern Örebro län, med stöd från Region Örebro län och i samverkan med Örebro länsteater, en satsning på arrangörsutveckling för små orter/alternativa spelplatser. Som ett nästa steg i arbetet men utifrån ett producentneutralt perspektiv tilldelades 2019 teaterområdet inom Kultur och ideell sektor 200.000 kronor till ”Arrangörskap mindre orter” (Scenkonst utanför tätort) från Kultur- och fritidsnämnden. Som ett fortsatt stöd i den regionala satsningen anslås nu 300.000 kronor till området teater på Kultur och ideell sektor för ”Scenkonst utanför tätort”.

Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in