​Linda Svahn svarar på frågor om kulturskolans höjda avgifter

Av på 25 januari, 2020

Med anledning av artikeln ”Barn- och utbildningsnämnden höjer avgifterna för Kulturskolan Garnalia” har LindeKultur fått frågor från läsare som Linda Svahn (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden svarar på här.

I onsdags (22 januari) offentliggjorde barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun att terminsavgifterna för Kulturskolan Garnalia kommer att höjas från och med vårterminen 2020 – från nuvarande 750 till 1.000 kronor för grundkurser och från 1.300 till 1.550 kronor för fördjupningskurser. Avgiften för vuxenundervisning höjs från 300 till 600 kronor per timme.

Med anledning av detta beslut har redaktionen för LindeKultur fått tre frågor från läsare:

  • Beslutet gäller från och med vårterminen 2020 – som redan startat. Hur kan barn- och utbildningsnämnden höja avgifter för något som redan är igång?
  • Vad gäller för syskonrabatterna som funnits tidigare – gäller de fortfarande och i så fall hur?
  • Hur rimmar barn- och utbildningsnämndens beslut med tillväxtutskottets beslut beträffande kultur för barn och ungdomar i kommunens nya styrsystem – ska målen i det nya styrsystemet inte gälla för alla?

Så här svarar Linda Svahn (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

”Information om förändringen har nyligen eller kommer snart att gå ut till vårdnadshavare som har barn i kulturskolans verksamhet.

Avgifterna inom kulturskolan har inte reglerats sedan 2004 och kostnaderna för kommunen har under samma tid ökat, framför allt är det lönekostnader som ökat. Framöver är tanken att vi ska kunna indexreglera avgiftsändringen så att det inte blir stora förändringar vid enstaka tillfällen. För att göra förändringen mindre kännbar för vårdnadshavarna har förvaltningen fått i uppgift att ta fram förslag på hur avgiften kan delbetalas istället för att den ska betalas vid ett tillfälle per termin.

Kommunen och barn- och utbildningsnämnden är i ett läge då alla kostnader måste ses över. För barn- och utbildningsnämndens del har vi valt att fokusera på det som det inte finns lagkrav på att vi ska utföra – det vill säga frivillig verksamhet. I höstas tog nämnden exempelvis beslut om att minska verksamheten inom familjecentralen och fritidsgårdarna. Alternativet är att minska i det som vi har krav på att utföra, det vill säga skära på personal i förskolan och grundskolan. Det ser vi som ett sämre alternativ än att höja avgifterna i kulturskolan.

Syskonrabatterna som funnits tidigare finns kvar i samma utformning som tidigare.(Syskonrabatt på grundkurs är 350 kr/termin)

Tillväxtutskottet fattar egna beslut som rör deras verksamhet, barn- och utbildningsnämnden fattar beslut som ligger inom barn- och utbildningsnämnden ansvarsområde. Kulturskolans verksamheter inom ramen för Kultur i skolan (KIS) och Kultur i förskolan (KIF) är oförändrade. Samma sak gäller körverksamheten och verksamheten för vuxna med funktionsnedsättningar. Barn och ungdomar kommer även fortsättningsvis att ha tillgång till kultur på olika sätt.”

Med vänlig hälsning
Linda Svahn (S) – ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in