​Lindesbergs kommun tar fram en ny vision – Vision 2030

Av på 28 januari, 2020

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny vision för Lindesbergs kommun – Vison 2030 ska ersätta Vision 2025. Kommunstyrelsen föreslås besluta på onsdag (29 januari) att Vision 2030 skickas på remiss till partierna med sista svarsdatum 6 april 2020 för beredning i kommunstyrelsen 21 april 2020.

En vision är en kortfattad framtidsbild hur vi vill att Lindesbergs kommun ska uppfattas år 2030 och gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolagskoncernen (alla kommunala bolag). Vision 2025 med utvecklingsmål för 2017-2019 kommer att vara den samma under 2020 – men en ny Vision 2030 kommer att jobbas fram alternativt att kommunen väljer att behålla den nuvarande.

Nuvarande vision är: Lindesbergs kommun – där Bergslagen och världen möts
”Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen”.

I september 2019 höll kommunen en workshop om den nya visionen då bland annat dessa förslag kom fram:

  • Lindesbergs kommun ska genom innovativa insatser, byggda på kunskap och erfarenheter vara det självklara valet för näringsliv och boende i bergslagen.
  • Välkommen att vara en del av Bergslagens själ.
  • Lindesbergs kommun – Bergslagens själ ska vara det naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsade delar av Mälardalen.
  • Lindesbergs kommun ska vara en av Sveriges bästa utbildningskommuner.

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur
https://www.lindesberg.se/download/18.4c14c7ec16faedec51c3887b/1580118995554/KS%202020-01-29.pdf

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in