​Medborgarförslaget vållade debatt i kommunstyrelsen

Av på 28 augusti, 2019

Medborgarförslaget om ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg avslås av kommunstyrelsen. Men förslaget vållade debatt eftersom ledamöterna hade olika uppfattningar om vad ett samarbetsforum är. Liberalerna och Miljöpartiet ville därför att medborgarförslaget skulle återremitteras för att låta förslagsställarna förklara vad de menar.

Alla partier i kommunstyrelsen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Västerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigesdemokraterna) – utom Liberalerna som reserverade sig och Miljöpartiet som inte har rösträtt – valde därför att avslå medborgarförslaget ”med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal två gång per år. Vid kultursamtal deltar, från kommunens sida, tjänstepersoner och politiker som arbetar med kulturfrågor. En utvärdering ska ske under vintern 2020”.

”Det första kultursamtalet hålls på måndag 2 september i Ullersätter – då kan förslagsställarna och andra kulturintresserade förklara vad de menar”, förklarade kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).

Ville ge förslagsställarna möjlighet att förklara
Nils Detlofsson (L) ville att medborgarförslaget skulle återremitteras för att ge förslagsställarna möjlighet att förklara vad de menar med ett samarbetsforum.

”Kommunen vill ha engagerade medborgare – då ska inte ett medborgarförslag bara avslås på detta sätt”, menade han: ”Dessutom råder det så olika uppfattningar om vad ett samarbetsforum är varför det finns anledning att höra med förslagsställarna hur de vill att ett samarbetsforum ska fungera”.

Nils Detlofsson (L) fick stöd av Inger Griberg (MP) men eftersom hon bara är suppleant i kommunstyrelsen får hon bara yttra sig – inte delta i omröstningen.

Kommunstyrelsens beslut om att avslå medborgarförslaget var enhälligt med ett undantag – Nils Detlofsson (L) som reserverade sig.

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in