​Sveriges läkarförbund uttalar stöd för det turkiska läkarförbundet

Av på 31 januari, 2018
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Samtliga i ledningen för det turkiska läkarförbundet har gripits efter ett uttalande. 

Detta är en helt oacceptabel maktutövning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Nyligen uttalade sig det turkiska läkarförbundet offentligt angående den pågående turkiska militäroffensiven i norra Syrien. Uttalandet avslutades med orden ”Nej till krig – fred nu!”

Den turkiska medicinska föreningen har en plikt att stödja mänskliga rättigheter och fred. Vi är djupt oroade över arresteringarna. Vi fördömer starkt dessa angrepp på yttrandefriheten, vilket är uppenbart i artikel 19 i Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som Turkiet ratificerade 2003, säger Heidi Stensmyren.

Även Världsläkarorganisationen WMA uttrycker sin djupa oro och fördömer den turkiska regimens agerande, WMA uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart släppa ledarna för det turkiska läkarförbundet. 

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in