​Vårdföretagarna utesluter assistansföretag från Örebro

Av på 28 februari, 2017

Vårdföretagarna utesluter med omedelbar verkan två medlemsföretag inom Personlig Assistans, båda med säte i Örebro.

Företagen utesluts med omedelbar verkan då de fått sina tillstånd indragna av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). En begäran från företagen om överklagan till Förvaltningsrätten har avslagits. Vårdföretagarna ställer krav på att medlem har aktuellt tillstånd från IVO.

– Medlemmar i Vårdföretagarna ska följa lagar och regler. Vi har utöver det branschens tuffaste uppförandekod. Vårdföretagarna ser ett stort behov av att IVO, Skatteverket, Polisen och andra berörda myndigheter tar sitt ansvar, samverkar bättre och agerar snabbare, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna avslår ett tiotal medlemsansökningar och utesluter ett antal företag varje år på grund av att de inte lever upp till Vårdföretagarnas hårda krav för medlemskap.

Vårdföretagarna kräver att medlemmar företräder branschen på ett professionellt sätt. Medlemmar har ett ansvar för att branschens intressen skyddas och att invånare i Sverige har förtroende för välfärdsföretag. Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende, genom att värna om god affärssed. Branschens företag skall sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga hållbara värden för kund och samhälle. Vårdföretagarna driver samverkan med myndigheter och andra organisationer för att göra det svårt för oseriösa och kriminella aktörer att verka i branschen.

Hårda krav på medlemskap

Medlem i Vårdföretagarna ska bland annat uppfylla:

• Företaget har kvalitetsledningssystem
• Följer Vårdföretagarnas uppförandekod
• Öppenhet gentemot Vårdföretagarna och Vårdföretagarnas etikråd
• Då tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd
• Följer Vårdföretagarnas krav på transparens
• Tillämpar Vårdföretagarnas kollektivavtal
• Betalar in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar
• Tecknar kollektivavtalade försäkringar
• Företaget innehar registreringsbevis
• Företaget har inte restförda skatter och avgifter
• Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in