1 av 4 svenskar tror på skrock – vanligast bland kvinnor

Av på 11 oktober, 2017

Fredagen den trettonde är enligt sägen en otursdag av många anledningar, och skrocken är högst levande idag. Nästan var tredje svensk tror på skrock, visar en undersökning från If.

Skrockfulla personer tvingas denna vecka genomlida fredagen den trettonde för andra gången i år. Den första var i januari, den andra är nu på fredag.

Föreställningen om ­att vissa vardagliga händelser anses ha en övernaturlig effekt är i allra högsta grad levande i dagens samhälle. I en ny undersökning som försäkringsbolaget If gjort bland 3 650 personer svarar mer än var fjärde person (27 procent) att hen tror på skrock.

– Fredagen den trettonde, svarta katter, krossade speglar, gå under stegar etcetera förknippas med otur för många. Och går man och väntar på att något ska inträffa så gör det ofta det också, kanske just för att man ändrar sitt beteende och fokuserar på fel saker, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Undersökningen visar på viss skillnad mellan kvinnor och män – mer än var tredje kvinna är skrockfull (34 procent), medan motsvarande siffra för männen är 20 procent.

Sju av tio skrockfulla lägger inte nycklar på bord. Lika många undviker att gå under stegar. Nästan varannan spottar när de ser en katt.

Åldern verkar ha viss betydelse för hur man hanterar sina tankar om skrock – exempelvis slänger nästan var femte person i åldern 18-34 salt över axeln, medan endast tre procent av personer i åldern 55+ gör det.

Enligt tidigare statistik från If sker det åtta procent fler olyckor just fredagen den trettonde, jämfört med andra fredagar.

Ökningen gäller såväl bil- som hemförsäkring. På djurförsäkring är ökningen däremot endast två procent.

Djuren vet ju inte vilken dag det är, så då kanske inte otursdagen behöver bli en självuppfyllande profetia, säger Caroline Uliana.

Varför är fredagen den trettonde otursdag?
Datumet bygger på att Jesus och hans lärljungar var tretton stycken. Den trettonde var Judas som var den som svek Jesus. Därefter blev Jesus hängde på korset på långfredagen och därför ses just fredagen som olycksdrabbad.

Fredagen den trettonde inträffar ungefär var sjunde månad.

Är du skrockfull? Med skrockfull menar vi t ex spottar när en svart katt går över vägen, undviker gå under stegar, inte lägga nycklar på bordet etc Totalt Kvinna Man
Ja 27% 34% 20%
Nej 73% 66% 80%
Summa 100% 100% 100%
Vad av följande brukar du göra/undvika på grund av att du är skrockfull? (flera svar möjliga) Totalt Kvinna Man 18-34 35-54 55+
Bas: Är skrockfull
Lägger ej nycklar på bordet 68% 73% 58% 55% 69% 77%
Unviker att gå under stegar 68% 71% 62% 54% 72% 75%
Spott när du ser en katt 46% 46% 46% 35% 45% 56%
Slänger salt över axeln 8% 7% 10% 18% 6% 3%
Annat 16% 16% 18% 19% 20% 12%
Ingen av dessa 2% 2% 3% 3% 4% 1%

Regionalt
Örebronyheter

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 10-28 maj 2017 har sammanlagt 3 650 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in