15 procent anser sig ha blivit sexuellt kränkta

Av på 9 december, 2017

I en omfattande studie har framkommit att 15 procent av medarbetarna på svenska arbetsplatser anser sig ha blivit utsatta för någon form av sexuell kränkning.

I samband med den uppmärksammade kampanjen #metoo har SITA Svenska Institutet för Trygga Arbetsförhållanden genomfört en studie bland 1 450 slumpvis valda medarbetare på svenska arbetsplatser inom såväl privat som offentlig sektor. Resultatet ger att 15 procent anser sig ha blivit utsatta för sexuella tillmälen, kränkningar eller rena trakasserier. Av dessa är 75 procent kvinnor och 25 procent män.

I en ny studie av Svenska Institutet för Trygga Arbetsplatser har 1 450 personer på svenska arbetsplatser fått svara på huruvida de har utsatts för någon sexuell anspelning, kränkning eller trakasseri och vad som i så fall skett. De personer som anser sig blivit utsatt har dessutom svarat på frågan när det skedde, hur ofta, om en anmälan gjordes och om den i så fall gav någon konsekvens. De senare frågorna gav att 72 procent antingen har gjort en formell anmälan eller berättat för t ex en kollega, men också att det i 63 procent av dessa fall inte ledde till någonting.

På en generell fråga till alla de undersökta personerna svarade 36 procent att de vet att det förekommer någon form av sexuella trakasserier inom deras företag/organisation. 24 procent svarade att de inte visste och 40 procent att de vet att inget sådant förekommer. Det vanligast förekommande anses vara tillmälen med sexuell anspelning och lätta beröringar. Av alla tillfrågade var det 5 procent som menade att de det inom organisationen förekommer att konkreta förslag om sexuell aktivitet ges och tre procent att det förekommer grova sexuella beröringar.

I undersökningen ställdes också frågan huruvida det genomförts några förebyggande aktiviteter på företaget eller inom organisationen för att förhindra sexuella anspelningar och trakasserier. Här varade 24 procent att så var fallet, 32 att så inte var fallet, 23 procent att det gjorts i viss mån och 21 procent att man inte visste.

Efter alla de kampanjer och tillkännagivanden som skett i samband #metoo är undersökningsresultatet egentligen inte så överraskande men det är ändå svårt att ta in att detta är så pass vanligt förekommande på svenska arbetsplatser och vi anar dessutom att här finns ett stort mörkertal, säger Jan Ogner en av initiativtagarna till studien. Den stora utmaningen nu är att hålla fast vi de lärdomar som dragits och än mer intensivt arbeta med de strukturella förändringar vi alla skulle må väl av, ett arbete som måste ske i skolan, i hemmen, på arbetsplatser och i samhället generellt.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in