204 sändningar till 23 länder

Av på 8 juni, 2018

Tack vare nya avtal med kommuner, avfallsbolag och bostads­bolag har Human Bridge under 2017 kunnat öka volymen insamlade textilier och skor med ca 14 %, jäm­fört med föregående år. De totala intäkterna för verksamheten ökade med 13 miljoner från året innan. Detta har resulterat i att totalt 2 231 ton biståndsmaterial kunnat levereras i 204 sändningar till 23 länder.

Avtal och samarbeten med såväl landsting som en­skilda sjukhus i Sverige ger Human Bridge möjlighet att ta hand om utrangerad sjukvårdsutrustning som sedan rekondi­tioneras, testas och förses med manual innan den skickas som bistånd till sjukhus runt om i världen. Under 2017 levererade Human Bridge 668 ton sjukvårdsutrustning till mottagande sjukhus och organisationer. Läkare i Moldavien har fått tillgång till eftertraktad nödvändig utrustning, en klinik på landsbygden i Tanzania kan hållas öppen genom att den försetts med material och människor på flykt via de grekiska öarna kan få hjälp genom utrustade ambulanser.

Genom samverkan kring insamling av textil frigörs medel till att finansiera biståndssändningar samt att kläder och skor kan gå till återanvändning i biståndsinsatser. Denna verksamhet ger även möjlighet till människor i Sverige att få arbetsträna och få känna social tillhörighet.

För att möjliggöra de 204 biståndssändningarna krävs ett omfattande logistikarbete, inom Sverige och ut ur Sverige. I 2017 års årsberättelse med årsredovisning från Human Bridge kan du läsa om vilken nytta leveranserna av biståndsmaterial gör och allt arbete i Sverige som möjliggör sändningarna. 

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in