225 miljoner till installation av solceller

Av på 28 mars, 2017

Energimyndigheten har beslutat att fördela 225 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller under år 2017. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna. Under perioden 2009 till och med 2016 har Energimyndigheten fördelat 885 500 000 kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 225 000 000 kronor.

– Det är ett högt tryck på ansökningar och många har väntat länge på att få ett beviljat stöd. I år väljer vi att fördela ett högt belopp tidigt till länsstyrelserna, istället för att som föregående år dela upp stödet i mindre belopp. Det hoppas vi ger länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta om stödet för installation av solceller
Stödet för installation av solceller ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Ansökan om stöd för solceller lämnas till länsstyrelserna via en blankett eller via Boverkets portal.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Tabell över fördelning av medel per län

Län Ram
Blekinge län 3 806 066 kr
Dalarnas län 2 950 010 kr
Gotlands län 1 341 280 kr
Gävleborgs län 559 605 kr
Hallands län 14 793 871 kr
Jämtlands län 6 497 035 kr
Jönköpings län 10 376 875 kr
Kalmar län 6 141 749 kr
Kronobergs län 3 380 725 kr
Norrbottens län 1 221 137 kr
Skåne län 37 490 903 kr
Stockholms län 33 924 357 kr
Södermanlands län 19 193 728 kr
Uppsala län 13 261 193 kr
Värmlands län 2 562 896 kr
Västerbottens län 2 265 582 kr
Västernorrlands län 3 949 740 kr
Västmanlands län 4 497 006 kr
Västra Götalands län 34 367 062 kr
Örebro län 783 220 kr
Östergötlands län 21 635 960 kr
Totalsumma 225 000 000 kr

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in