3 700 dör varje dag – det är dags att agera

Av på 16 februari, 2020
Selangor, Malaysia vid en kick off event för 4:e UN Global Road Safety Week. Foto: Ali Zayerzadeh.

I två dagar står Sverige värd för världens tredje globala trafiksäkerhetskonferens på ministernivå. Där hoppas man besluta att det mål som Sverige antog nationellt igår om att halvera antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken fram till 2030 även ska komma att gälla globalt. Under många år var Sverige världens trafiksäkraste land. Mycket tack vare ett systematiskt arbete med Nollvisionen som ledstjärna. Så är inte fallet idag. NTF tillsammans med andra icke statliga organisationer världen över uppmanar nu Sveriges och världens regeringar att visa handlingskraft.

Inför konferensen den 19 – 20 februari har en expertgrupp tagit fram nio förslag som, om de inte bara antas i en Stockholmsdeklaration utan även leder till förändringar i Sverige och resten av världen, skulle kunna rädda tusentals liv. Det handlar om att världen behöver hitta sätt att öka antalet transporter som sker genom fysisk aktivet så som att gå och cykla och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. De som tar beslut om fordon, transporter och infrastruktur måste utgå från människans tolerans mot yttre våld. Expertgruppen rekommenderar bland annat att högsta tillåtna hastighet bör vara högst 30 km/tim där man blandar gående och cyklande med motorfordonstrafik.

NTF välkomnar Regeringens beslut att redan innan den globala konferensen gå före och anta målet om att halvera antalet dödade och skadade fram till 2030 men för att det ska vara realistiskt krävs ytterligare politisk mod. Världens blickar är riktade på Sverige och hur vi agerar och vilka beslut vi tar kommer att påverka väldigt många människor. Det är därför ytterst viktigt att vi agerar utifrån den kommande Stockholmsdeklarationen, i synnerhet handlar det om synen på vilka hastigheter vi bör tillåta i miljöer där man blandar skyddade och oskyddade trafikanter och att vi vågar jobba med attityd- och beteendepåverkande insatser för att minska andelen som kör för fort. Om vi vill vara ett föregångsland och visa att vi menar allvar så är det dags att se över bashastigheten i våra tätorter. Det är en fråga vi kommer hålla regeringen ansvarig för, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

Regionalt | Världen
Örebronyheter

Källa NTF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in