3 personer i Örebro Län måste flytta från Migrationsverkets boende

Av på 28 januari, 2020

Runt 400 personer med uppehållstillstånd kommer inom kort att behöva flytta från Migrationsverkets boenden och i stället ordna boende på egen hand.

I Örebro Län handlar det om två personer i Hallsberg och en person i Karlskoga 

Det är viktigt att de som berörs är aktiva med att leta boende redan innan de får sitt beslut om att flytta, säger Veronika Lindstrand Kant, chef för Migrationsverkets avdelning för nationell samordning.

Majoriteten gäller personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, medan ett mindre antal gäller personer som har uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Ytterligare runt 100 personer, vars ärenden ännu inte avgjorts, kan också beröras.

Från och med den 31 januari skickar Migrationsverket beslut till alla som berörs. Där framgår att man förlorar sitt boende och sin dagersättning.

Information om detta skickades ut i november till berörda för att ge dem möjlighet att hitta boende på egen hand. Migrationsverket har också löpande haft kontakt med enskilda kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

– Vi har väntat till månadsskiftet januari-februari med att genomföra förändringen eftersom alla berörda parter behövt förberedelsetid, inte minst de som direkt berörs och behöver flytta, säger Veronika Lindstrand Kant.

Bakgrunden till att personerna inte längre kan bo kvar i Migrationsverkets boende, är en kammarrättsdom som säger att den som har fått uppehållstillstånd, men som inte omfattas av bosättningslagen, inte har rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

I november uppskattade Migrationsverket att upp till 750 personer skulle beröras, men nu i slutet av januari har antalet minskat.

– Det beror på att en del redan har lämnat boendet. Antingen för att man tagit till sig informationen och fått tag i nytt boende, eller för att man fått ett beslut eller en dom i sitt ärende som innebär att man av andra skäl inte har rätt att bo kvar, säger Veronika Lindstrand Kant.

Regeringen har öronmärkt 60 miljoner kronor till kommuner som kan behöva hitta boendelösningar för de som måste flytta från Migrationsverkets boende. Pengarna betalas ut av Länsstyrelsen i Jönköping. Flera hjälporganisationer har redan visat intresse för att erbjuda boenden till de personer som nu berörs. I exempelvis Restad gård, i Vänersborgs kommun, har Rädda Barnen i samarbete med kommunen ordnat boenden som nu erbjuds de personer som inte längre kan bo kvar i Migrationsverkets boende.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Migrationsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in