30 miljoner till kunskap om energieffektivt byggande och boende

Av på 7 september, 2018
Arkivbild

E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende, programmet ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

I den här utlysningen kan Energimyndigheten bevilja stöd till projekt på sammanlagt 30 miljoner kronor. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några ämnen är särskilt intressanta:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt som exempelvis demonstrationsprojekt eller utvärderingar av nya tekniklösningar
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering i ny och befintlig bebyggelse
  • Analys av näranollenergibyggnader med utgångspunkt från Energimyndighetens databas med mätningar

Projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta  sista januari 2019 och som längst pågå till sista december 2021.

Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 6 november. Den fullständiga utlysningstexten och instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på www.E2B2.se.

Ekonomi | Reigonalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in