​Föreningar får flytta när Sandströms avvecklas

Av på 24 maj, 2020

Lindesbergs kommun kommer att avveckla Sandströms i Lindesberg som förenings- och fritidslokal och verksamheterna som ryms där kommer att erbjudas andra lokaler. Totalt berörs nio föreningar som hyr lokaler i fastigheten och ett 10-tal föreningar som hyr motionshallen i Sandström.

”De föreningar som har föreningsverksamhet i Sandströms lokaler idag kommer att erbjudas andra lokaler där Stadsskogsskolan kan vara ett av alternativen. Föreningarnas aktiviteter, behov av lokal och ytor, hyresnivå med mera får bli vägledande för vilka alternativ som kan vara lämpliga att erbjuda”, förklarar Magnus Sjöberg – förvaltningschef på Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.

Stadsskogsskolan (högstadieskolan i centralorten Lindesberg) läggs ned och flyttar till nya Lindbackskolan höstterminen 2021.

Förutom de 10-tal föreningar som hyr motionshallen i Sandströms hyr nio föreningar lokaler på Sandströms – antingen för att bedriva verksamhet i eller enbart som kontor;

  • Linde Bergslags Släktforskarförening
  • Lindesbergs Fotoklubb
  • Lindesbergs Frimärksklubb
  • Linde Folkdansgille
  • Linde Schackklubb
  • Lindesbergs Skytteallians
  • Lindesberg Kraftsportklubb
  • Hjärt-Lungsjukas förening Linde Nora
  • Lindesbergs Allmänna Gymnastikförening

Lindesbergs kommun ser över alla lokaler: Framtida utmaningar och ekonomiska krav kräver att kommunens verksamheter arbetar mer kostnadseffektivt och att lokaler används på bästa möjliga sätt till lägsta kostnad. Kommunstyrelsen har därför gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning över alla lokaler som används av kommunens förvaltningar och ge förslag på effektivare lokalutnyttjande. När det gäller förenings- och fritidslokaler skriver tillväxtförvaltningen bland annat: ”Fortsatt översyn av nyttjandegraden av föreningslokaler kommer att ske under 2020 och framåt. Förändringar kommer ske kommande år – bland annat ska Sandströms avvecklas och verksamheterna som ryms där föreslås erbjudas andra lokaler”.

Sandstöms förenings- och fritidslokaler i Lindesberg var tidigare Bröderna Sandströms Skidfabrik AB. I drygt 30 år (1941-1975) tillverkades skidor, vattenskidor, ishockeyklubbar och många andra sportredskap. Skidfabriken startades på 1910-talet i Stockholm men flytta senare till Lindesberg där att ny och mer modern fabrik uppfördes. Redan första året, 1941, var ett 80-tal anställda sysselsatta med att tillverka skidor och stavar till svenska försvaret. På 1960-talet övertogs skidfabriken av Jofa som 1975 lade lade ner fabriken i Lindesberg.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in