Allt flera blåser i visslan enligt WhistleB nya undersökning

Av på 16 september, 2018
WhistleBs kunder tar emot fler anmälningar från visselblåsare, inom fler olika områden, och anmälningarna leder ofta till uppföljning. Det visar 2018 års kundundersökning om organisatorisk visselblåsning, genomförd av WhistleB.

För tredje året i rad har WhistleB, ett av marknadens ledande företag inom visselblåsartjänster, genomfört en undersökning av hur deras kunder världen över jobbar med visselblåsning. Det mest slående resultatet i årets undersökning är den signifikanta ökningen av antalet anmälningar som kunderna har tagit emot.

– Det är ingen tvekan att MeToo-rörelsen har haft en effekt. Flera visselblåsare har dessutom fått något av en hjältestatus. Tack vare att rollen som visselblåsare normaliserats har företagens anställda blivit modigare, speciellt om de har tillgång till ett visselblåsarsystem som tillåter dem att rapportera anonymt, säger Karin Henriksson, en av WhistleBs grundare.

Ytterligare en faktor som påverkar ökningen av antalet anmälningar är troligen att allt fler intressenter, utöver de anställda, får tillgång till företagens visselblåsartjänst, t ex leverantörer och kunder. Den trenden kan delvis kopplas till de långa och allt mer komplexa globala leverantörskedjorsom företagen hanterar idag, och att företagsledningen börjar se visselblåsning som en viktig, proaktiv del i företagets etiska arbete.

Undersökningen belyste även värdet av visselblåsarinformationen. Många anmälningar ledde till utredningar, vilket gjort det möjligt för företagen att agera tidigt vid eventuella oegentligheter. Nära hälften av alla anmälningar som kunderna i studien tog emot handlade om ekonomiskt bedrägeri eller ekonomiska oegentligheter av något slag. Även trakasserier och andra arbetsplatsrelaterade övergrepp har ökat under det senaste året. Det är tydligt att visselblåsarna uppskattar möjligheten att vara anonyma; 50 procent av alla anmälningar ledde till en anonym dialog.  

– Både mottagaren av rapporter och den som rapporterar uppskattar den anonyma dialogen. Den möjliggör att bevis snabbt kan samlas in, att missförstånd kan redas ut och att oskyldigt anklagade kan skyddas. Allt detta kräver dock att visselblåsarsystemet följer striktast tänkbara dataskyddslagstiftning och säkerhetsrutiner, förklarar Karin Henriksson.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in