Anestesisjuksköterskan betydelsefull för patienten under operation

Av på 15 maj, 2017

Under en operation företräds patienten bland annat av en anestesisjuksköterska och för patienten är det en viktig funktion. Forskning vid Region Örebro län visar att ansvaret som anestesisjuksköterskan har gentemot en annan människa är både moraliskt, etiskt och medicinskt.

 – Företrädarskapet innefattar kritiskt beslutsfattande men finns även sammanvävt i alla små och stora saker anestesisjuksköterskan gör för patienten när hen är sövd, säger Ann-Sofie Sundqvist, anestesisjuksköterska vid kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper på Örebro universitet.

Hon visar i sin avhandling att företrädarskapet kan ses som ett skyddande paraply. Det täcker all omvårdnad och alla de åtgärder som anestesisjuksköterskan vidtar i patientens ställe när hen är oförmögen att göra det själv.

– Vid vissa operationer behöver patienten inte sövas, men oavsett om patienten är vaken under operationen eller ej så finns anestesisjuksköterskan alltid vid patientens sida. Tidigare forskning har visat att vakna patienter upplever trygghet av att kunna se anestesisjuksköterskan under operationen och min forskning visar att anestesisjuksköterskan vill finnas där för patienten, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Upprätthåller patientens alla system i kroppen
 – Anestesisjuksköterskan är patientens ögon, öron, lungor och blodcirkulation under tiden som patienten är sövd. Genom att använda alla sina sinnen blir anestesisjuksköterskan patientens ställföreträdande autonomi och vår roll är att finnas där för patienten, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Avhandlingen bygger på både observationer och intervjuer med anestesisjuksköterskor verksamma i Mellansverige, samt även en enkät vilken besvarats av anestesisjuksköterskor verksamma vid olika sjukhus i hela Sverige. Hon har fokuserat på vad som karaktäriserar patientföreträdarskap och vilka konsekvenser patientföreträdarskapet medför för anestesisjuksköterskan.

 – Resultatet från de fyra studierna visar att anestesisjuksköterskan har patientens bästa för ögonen vilket karaktäriserars av att hen har kontroll över situationen och bevarar mänskliga värden. En konsekvens av detta är att anestesisjuksköterskorna känner en yrkestillfredsställelse då de upplever att de gör något bra för en annan människa, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Patienten är i trygga händer
– Det gäller att ha beredskap och alltid vara steget före. Vi har fått uppgifter innan om patienten exempelvis har diabetes eller högt blodtryck och det är vår uppgift att se till att patienten får en säker och god vård under den tid som hen är hos oss, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in