Antal bedrägerispärrar har ökat med 26 procent

Av på 6 juni, 2018

UC årliga bedrägeriundersökning visar att antalet nya personer som har lagt en bedrägerispärr har ökat med 26 procent*. De senaste fem åren har antalet bedrägerispärrar ökat med 240 procent samtidigt som antalet inrapporterade ID-stölder hos Polisen har minskat något, till 116 760 stycken.

Antalet bedrägerispärrar hos UC fortsätter att öka. Trenden är illavarslande och visar att antalet personer som har utsatts för ett privatekonomiskt bedrägeri det senaste året ökar.

– Vi har genomfört den här årliga undersökningen under en tid nu, och trenden är att allt fler personer har en lagd bedrägerispärr hos oss på UC. Samtidigt som att antalet anmälda ID-stölder minskar något tyder det på att man som privatperson vet hur man ska agera vid en misstänkt ID-kapning, säger Victoria Preger, marknadschef på UC.

Ungefär tio procent av de tillfrågade uppger att de inte märkte när identitetsstölden ägde rum, utan att det uppdagades först efter en månad eller mer. Var femte person i UCs årliga bedrägeriundersökning uppger att de inte vet om bedrägerierna har upphört eller inte, vilket visar på den osäkerhet och frustation många drabbade ofta känner.

Fler drabbas men besvären minskar
UCs bedrägeriundersökning visar att antalet personer med bedrägerispärrar ökar, men även att allt fler upptäcker bedrägeriet tidigt och att fler har ett aktivt ID-skydd.

– 1 av 10 av de tillfrågade uppger att de hade ett aktivt ID-skydd som kunde hjälpa dem att snabbt kunna agera och minimera eventuell ekonomisk skada. Genom att bevaka sitt personnummer med hjälp av ett ID-skydd hinner man förhoppningsvis agera och eventuellt lägga en tillfällig bedrägerispärr för att bedragaren inte ska kunna genomföra sitt tänkta brott, säger Victoria Preger.

Högst procentuell ökning av bedrägerispärrar i Jönköping och Värmland
Den högsta procentuella ökningen av bedrägerispärrar sker i Jönköping, följt av Värmland och Östergötland. Av storstäderna, där antalet ID-kapningar är som högst, återfinns bara Göteborg med på listan, på plats nummer 8.

Län Procentuell förändring* 2017 2016
1. Jönköping 68,6 % 344 204
2. Värmland 56,0 % 259 166
3. Östergötland 49,7 % 527 352
4. Kalmar 45,9 % 213 146
5. Södermanland 45,0 % 351 242
6. Halland 45,0 % 451 311
7. Västernorrland 39,9 % 200 143
8. Blekinge 38,0 % 127 92
9. Västra Götaland 36,9 % 3210 2344
10. Dalarna 34,1 % 232 173

*Procentuell förändring av antalet bedrägerispärrar hos UC, 2017 jmf 2016

Korta utdrag från UCs bedrägeriundersökning:

  • 7 av 10 upptäcker bedrägeriet inom en vecka.
  • För 1 av 10 tar det en månad eller mer att upptäcka bedrägeriet.
  • 3 av 10 fick faktura eller inkassokrav på varor de inte köpt.
  • Varannan fick varor beställda i sitt namn.
  • 6 av 10 uppger att de drabbats av flera bedrägerier.
  • 1 av 5 vet inte om problemen upphört.
  • 1 av 10 hade ett aktivt id-skydd när bedrägeriet skedde.

Bedrägerispärr är inget skydd och kräver polisanmälan

För att spärra sig med hjälp av UC Bedrägerispärr krävs att man har gjort en polisanmälan och att man har blivit utsatt för en ID-kapning.

– Att spärra sig med bedrägerispärr är ett stort ingrepp i ens privatekonomiska liv. Om man blir ID-kapad är det ändå idag det mest effektiva sättet att stoppa fortsatta bedrägerier och minska den skada som en ID-kapning för med sig. Det är dock viktigt att poängtera att en bedrägerispärr inte på något sätt ska ses som ett förebyggande skydd, avslutar Victoria Preger, marknadschef på UC.

UCs råd för att minska risken för ID-kapning

1. Öka din medvetenhet. 
Tänk att ditt personnummer är en värdehandling. Var mycket försiktig med i vilka sammanhang du anger ditt personnummer och bankkontonummer på internet och i e-post.

2. Spärra din adress hos Skatteverket.
Du kan numera välja att Skatteverket enbart godkänner adressändringar som görs med e-legitimation. Detta är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att förhindra obehörig adressändring.

3. Skaffa en bevakningstjänst. 
Med UCs tjänst UC ID-Skydd får du direkt information om någon har tagit en kreditupplysning på dig via UC. Det ger dig möjlighet att snabbt agera vid en ID-kapning och därmed begränsa eller till och med förhindra skadorna. Besök www.minuc.se för mer information.

*en bedrägerispärr är en spärr på ditt personnummer hos UC, Bisnode, Creditsafe, Syna och Decidas. Det innebär att ingen kan ta en kreditupplysning på dig. Du som privatperson kontaktar oss på UC för att lägga en spärr tillsammans med en kopia på en polisanmälan. För att häva din spärr kontaktar du oss personligen eller via minuc.se.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om UCs bedrägeriundersökning
Statistiken baseras på siffror från Polisen och UC AB. UCs bedrägeriundersökning skickas för sjätte året i rad ut till de cirka 13 000 personer som har lagt en bedrägerispärr hos UC under 2017.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in