Antalet privata företag i välfärden minskar

Av på 13 december, 2019
"Marknaden börjar bli mättad", säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. Foto Mynewsdesk

För andra året i rad minskar köpen från privata utförare i kommuner och regioner, sett som andel av de totala kostnaderna. Och för första gången minskar antalet företag. Det visar nya siffror från SKR som Dagens Samhälle tagit del av.

”Marknaden börjar bli mättad”, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Kommuner och regioner betalade förra året över 147 miljarder kronor till privata bolag för att utföra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Det är tre miljarder mer än 2017, men eftersom befolkningsökningen och ökade behov gjorde att verksamheternas kostnader steg betydligt mer, så minskade ändå de privata utförarnas andel av kostnaderna. Och detta för andra året i rad.

Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som släpps idag torsdag. 

– Det känns inte som om de privata kommer att ta större marknadsandelar på samma sätt som de gjort tidigare, säger Annika Wallenskog. 

En stor del av minskningen kan förklaras med en kraftig nedgång för köp av hvb-hem. I samband med det höga flyktingmottagningandet under 2015-2016 blev det en kraftig tillväxt för hvb-verksamheten som ökade med 10 miljarder kronor. Men under de två senaste åren har de minskat med fyra miljarder om året.

En annan utveckling som kan tyda på att marknaden för den privat utförda verksamheten har nått sin topp är att antalet utförare minskat. Från nästan 12 000 år 2017 till 11 660 år 2018. Ett skäl är att större företag köpt upp mindre.

Är ett minskat antal företag bra eller dåligt för kommuner och regioner?

– Om man vill ha valfrihet kanske man inte vill ha det mellan ett stort företag och kommunen, utan fler anordnare, säger Annika Wallenskog. 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Dagens Samhälle

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in