Apotekets delårsrapport januari-juni 2018

Av på 22 juli, 2018

Apoteket fortsätter redovisa högre tillväxttakt i konsumentaffären i likhet med årets första kvartal. Såväl e-handeln som försäljningen via apotek utvecklades positivt.

– Apoteket levererar ännu ett kvartal med god tillväxt på konsumentmarknaden. Vår långsiktiga satsning på att utveckla kunderbjudandet med fler hälsoprodukter och nya tjänster driver försäljning. Det fina sommarvädret har påverkat försäljningen och produktmixen positivt med stärkta marginaler. Därtill har efterfrågan varit stor på våra nya vaccinationstjänster under perioden, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Nettoomsättningen under årets andra kvartal uppgick till 5144 (5178) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 145 (193) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent vilket är i linje med det långsiktiga målet på 3 procent.

I linje med vad som tidigare kommunicerats minskar omsättningen på vård- och företagsmarknaden till följd av avtal som avslutades under fjolåret vilket påverkat Apotekets totala omsättning och resultat.

Ökad investeringstakt i digitala kundmötet
För att möta den ökade efterfrågan på snabbare och enklare tillgänglighet i det digitala kundmötet ökar Apoteket investeringstakten. Förstärkta logistiklösningar och enklare handel har varit i fokus i samband med satsningen på en ny logistikpunkt i Stockholm.

Nytt butikskoncept inom ögonhälsa
Apoteket upplever en ökad efterfrågan på fler hälsotjänster i kombination med besök i butik. Under våren lanserades ett helhetserbjudande inom optik och ögonhälsa. I utvalda testbutiker erbjuds läkemedel och egenvård för ögonproblem, ögon- och synundersökningar samt glas och bågar i samarbete med optiker och ögonläkare.

Under kvartalet öppnades två nya apotek. Ett i Stenungsund och ett i entréhallen i den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Sammanfattning av andra kvartalet 2018 (Första kvartalet 2018 inom parentes)
Nettoomsättningen uppgick till 5 144 (5 178) miljoner kronor.
Rörelseresultatet uppgick till 145 (193) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,7) procent.
Resultatet efter skatt uppgick till 131 (162) miljoner kronor.
Aktieutdelningen uppgick till 300 (300) miljoner kronor.
Apoteket fick i ägaranvisningen förlängt uppdrag om apoteksombud till den 30 juni 2019.

Väsentliga händelser efter balansdagen
Huvudkontoret drabbat av mindre brand och vattenskador.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in