Askersund – mest solcellsel per capita i länet

Av på 25 april, 2018
Arkivbild

Den installerade solcellseffekten i Örebro län har ökat med 67 % jämfört med 2016, enligt ny statistik från Energimyndigheten och SCB. I maj kommer också Soldagarna till Örebro län, där fler kan lära sig mer och få inspiration till att installera solceller!

I höstas beslutade regionfullmäktige Örebro läns energi- och klimatprogram med ett mål på 150 GWh solel år 2030. Nu har Energimyndigheten via SCB publicerat ny statistik som visar att den installerade solcellseffekten i länet i slutet av 2017 var 5,87 MWp toppeffekt (motsvarar uppskattningsvis 5,5 GWh). Det är 67 % mer än 2016.

Detta är ett stort framsteg, men fler anläggningar behövs för att nå målet, säger Ylva Gullberg, utvecklingsledare på Energikontoret, Region Örebro län.

Bland kommunerna är det Örebro kommun som har flest antal anläggningar och störst installerad effekt. Sett till den installerade effekten per kommuninvånare leder dock Askersunds kommun, följt av Lekeberg och Hallsberg (se bifogade kartbilder).

Här är den installerade effekten i varje kommun:

Kommun Total effekt (kWp) Effekt per kommuninvånare (Wp/inv)
Örebro 2570 17,1
Askersund 600 53,7
Karlskoga 510 16,8
Hallsberg 470 29,5
Kumla 390 18,1
Lindesberg 380 16,1
Lekeberg 300 38,1
Nora 190 17,7
Degerfors 180 18,6
Laxå 100* 17,7
Ljusnarsberg 73* 14,8
Hällefors 60 8,4
Källa: Energimyndigheten via SCB *Statistik för 2017 är ej tillgänglig pga sekretess, därför annan statistik från 2016

I Örebro län finns projektet Framtidens solel som främjar solcellsinvesteringar i länet hos företag. Framtidens solel finansieras av bl.a. den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län. Projektet är en stor satsning i hela Östra Mellansverige.

Inom Framtidens solel planeras Soldagarna 2018 i Örebro län. Här kommer aktiviteter för företag och andra som vill lära sig mer om solenergi. Redan nu finns ett föredrag om solel för nybörjare samt ett solcellssafari inplanerat.


Installerad effekt per invånare 2017

Installerad effekt 2017 per kommun

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in