Avskaffa barnbidraget och ge riktade bidrag till fattiga familjer

Av på 13 maj, 2018

Barnbidrag är ett lyxbidrag som ger rika familjer mest. Det bör avskaffas och ersättas med riktade bidrag, skriver nationalekonomen Isak Kupersmidt i en ny rapport som har presenterats på Aftonbladet Debatt.

Barnbidraget omfördelar pengar från de med få barn till de med fler, visar nationalekonomen Isak Kupersmidt i den nya rapporten “Avskaffa barnbidraget” (Timbro). Och det är mer bemedlade som får fler barn, medan fattigare får färre. 13 procent av svenskarna väljer att inte skaffa barn alls.

Idag får alla barnbidrag. Det innebär att barnbidrag i praktiken är ett system där fattigare familjer och barnlösa subventionerar rikare familjer, vilket sannolikt inte är regeringens mål, säger Kupersmidt.

Samtidigt blir barnbidraget allt dyrare. Kostnaden har ökat med 15 miljarder över de senaste tjugo åren vilket är nästan en fördubbling, ett skäl är att det är ett tacksamt vallöfte.

Barnbidraget kostar nu 37 miljarder kronor varje år, vilket är lika mycket som försörjningsstödet och a-kassan tillsammans. En stor del av de här miljarderna går till personer som regeringen tycker ska betala de högsta skatterna, säger Kupersmidt.

Timbro föreslår att barnbidraget och studiehjälpen avskaffas men att andra bidrag till ekonomiskt utsatta familjer höjs, en reform som beräknas leda till en besparing på 32 miljarder kronor per år. Siri Steijer, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, säger att de 32 miljarderna motsvarar en sänkt kommunalskatt på 2 procentenheter.

Har du ett vanligt jobb och arbetar genomsnittligt motsvarar ett avskaffat barnbidrag runt 5 700 kronor per år i sänkt skatt. Det är visserligen knappt hälften av vad en genomsnittlig förälder i dag får ut i barnbidrag, men ett mer rättvist system för alla som lever på ett annat sätt, säger Steijer.

Om barnbidraget
Barnbidraget betalas ut till alla föräldrar bosatta i Sverige. Normalt sett ges det till och med det kvartal barnet fyller 16 år. De som sedan börjar på gymnasiet får samma belopp i studiehjälp. Efter regeringens höjning av bidraget får familjer med tre barn 53 760 kronor om året skattefritt. En familj med sex barn får 140 000 kronor om året. För skattebetalarna är det väldigt dyrt: Nästa år beräknas kostnaden till hela 37 miljarder kronor, vilket är lika mycket som försörjningsstödet och a-kassan tillsammans.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in