Barn föds med livslång baksmälla

Av på 7 september, 2019

1 av 100 barn beräknas ha blivit så alkoholpåverkade under fostertiden att de fått bestående skador. För att öka medvetenheten och kunskapen om barn med alkoholskador genomför FAS-föreningen under hösten en kunskapshöjande kampanj, “1av100”, riktad särskilt till BVC.

Varje år föds mer än 1000 barn i Sverige som fått men för livet av alkohol under fostertiden.

– Det är som en livslång baksmälla, säger Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig på FAS-föreningen som arbetar med att sprida kunskap om alkoholskadade barn.

BVC har en nyckelroll för att de här barnen ska bli upptäckta och få rätt hjälp, men personalensaknar ofta den kunskap de behöver. Ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för FAS-föreningen att genomföra en kunskapshöjande informationskampanj om barn med alkoholrelaterade fosterskador riktad till BVC. 

I dagarna får mer än tusen BVC-enheter får i dagarna en informationsfolder och information sprids via media. På kampanjsidan www.1av100.se finns bland annat några vanliga påståenden om alkohol och fosterskador samt svar på vad som är sant och vad som är falskt.

De flesta vet att fostret kan bli skadat om mamman dricker alkohol under graviditeten, men få känner till hur omfattande skador det kan ge och att skadorna är bestående. Barnen har ofta neurologiska skador eller olika fysiska förändringar, men symtomen vid alkoholskador är vitt skilda och tecknen kan vara svåra att upptäcka om man är otränad. Hjärnan är särskilt känslig och skador kan få stora och livslånga konsekvenser. De drabbade barnen har ofta dålig tillväxt och olika neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck. De kan också ha fysiska skador och missbildningar. Problem med logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder.

Under september uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador över hela världen. 9/9 är internationella FAS-dagen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in