Begravning utan ceremoni är inte ovärdigt

Av på 24 augusti, 2019

I media förekommer just nu flera debatter om att allt fler väljer bort ceremoni vid begravningar.

-Många gånger framställs begravning utan ceremoni som ovärdig, men vi gör ingen skillnad mellan en begravning med eller utan ceremoni. Alla i Sverige får en begravning, men inte alla får en ceremoni, menar Ulf Lernéus vid Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer.

-Vi brukar tala om ”Det goda omhändertagandet” av en avliden. Det är samma goda omhändertagande oavsett om den avlidne får en ceremoni eller inte.

Det goda omhändertagandet
Allt kring ”Det goda omhändertagandet” rör personalen i sjukvård, begravningsbyråer och krematorier. Vi inom SBF anser att omhändertagandet idag sker mycket värdigt.

-Därför är det olyckligt att huvudmannen Svenska kyrkan så snabbt ramlar in i retoriken att en begravning utan ceremoni är ovärdig. Någon har till och med sagt att ”utan guds närvaro är det ingen begravning”.

-Vi vet att det finns många rationella skäl till att välja bort ceremoni. Att det ökar är däremot beklagligt, men det speglar samhället vi lever i: Idag dör allt fler i ofrivillig eller frivillig ensamhet utan nära anhöriga som tar hand om begravningen. Nya familjekonstellationer kan också göra det svårt att enas om begravningen. Men det är också betydligt fler som aktivt väljer begravning utan ceremoni och många har också goda skäl till det, säger Ulf Lernéus.

-Dessa rationella val syns inte i statistiken och då är det extra beklagligt att Svenska kyrkan ibland drar alla över en kam då de väljer att generalisera begravning utan ceremoni som ”ovärdigt”.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in