Beslut i kommunstyrelsen och dess utskott den 26 nov

Av på 27 november, 2013

På kommunstyrelsens möte tisdagen den 26 oktober behandlades frågor som försäljning av aktier i Gustavsviks Resorts AB och ett antal taxor. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och beslutade bland annat om samarbetsavtal med Örebro studentkår.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs. 

Försäljning av aktier i Gustavsviks Resorts AB
Kommunstyrelsen beslutar att Örebro kommun inte har något emot att Örebroporten Fastigheter AB säljer ytterligare 6 procent av aktierna i Gustavsviks Resorts AB till Gustaviks Intressenter AB., som därmed kommer att äga 55 procent av aktierna. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Taxa för hushållsavfall
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna Tekniska nämndens förslag till ”Taxa för hushållsavfall Örebro kommun 2014” som ska gälla från 1 januari 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Förslaget till taxa bygger på tänkandet att matavfall inte ska hamna i restavfallet, ett arbetsmiljötänkande och den ska ge ökad valfrihet för kunderna.

Vatten- och avloppstaxa
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Tekniska nämndens förslag till ”VA-taxa för Örebro kommun 2014” som ska gälla från 1 januari 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

VA-verksamheten finansieras till hundra procent av avgifter. I förslaget är brukningsavgiften oförändrad, medan anläggningsavgiften höjs med fem procent.

Taxa för tillsyn inom tobakslagens område
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Miljönämndens förslag till ”Taxa för tillsyn inom tobakslagens område” som ska gälla från 1 januari 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Den nya timtaxan föreslås bli 940 kronor/timme och ersätter den taxa som gällt från 2008.

Taxa för tillsyn inom alkohollagens område för öl
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Miljönämndens förslag till ”Taxa för tillsyn inom alkohollagens område” som ska gälla från 1 januari 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Den nya timtaxan föreslås bli 940 kronor/timme och ersätter den taxa som gällt från 2008.

Taxa för kontroll inom området för lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Miljönämndens förslag till ”Taxa för kontroll inom lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel” som ska gälla från 1 januari 2014. Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige.

Den nya timtaxan föreslås bli 940 kronor/timme och ersätter den taxa som gällt från 2008.

Samarbetsavtal med Örebro studentkår
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar ställa sig bakom ett nytt samarbetsavtal med Örebro studentkår.

Uppsatsstipendier
Kommunstyrelsens utskott beslutar att höja summan för uppsatsstipendier till 60 000 kronor. Åtta uppsatser som skrivits av studenter vid Örebro universitet kommer att få 7 500 kronor. Gemensamt för dem är att behandlar frågor som kan användas i den kommunala verksamheten eller kan bidra till kommunens utveckling.

Barnrättsdagarna
Kommunstyrelsens utskott beslutar stödja Barnrättsdagarna 2014 med 100 000 kronor. En representant från varje politiskt parti som är representerat i kommunstyrelsen, får möjlighet att delta i Barnrättsdagarna 8–9 april 2014.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in