Besök Linde AB lämnar Stripa gruvmiljö

Av på 12 september, 2019

Styrelsen för kommunala bolaget Besök Linde AB beslutade 28 augusti att på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar, stänga besökscentrat samt lämna lokalerna i Stripa gruvmiljö.

Styrelsen för Linde Stadshus AB – moderbolag till de kommunala bolagen – informerades om detta på styrelsemötet 3 september och uppdrar till VD för Linde Stadshus att se över om någon förändring av ägardirektiven behöver göras med anledning av Besök Linde AB:s beslut att stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö.

Styrelsen för Linde Stadshus AB beslutade den 13 juni 2019 om extra sammanträde den 3 september för uppföljning av sommarens verksamhet inom Besök Linde AB (BELAB) avseende Stripa gruvmiljö.

Åsa Jönsson-Carlsson – VD i Besök Linde AB – presenterade verksamhetens resultat till och med juli mot budget. Det har genomförts 335 visningar i Stripa gruvmiljö under sommaren. Det ekonomiska målet på 44.000 kr i intäkter för visningarna har dock inte uppnåtts utan det faktiska resultatet är cirka 25.000 kronor per sista juli. Kostnaderna något bättre än lagd budget. Totalt resultat per sista juli är 132.000 kronor.

Styrelsen för BELAB beslutade den 28 augusti § 24 att på grund av ändrade ekonomiska förutsättningar, stänga besökscentrat samt gå ur lokalerna i Stripa gruvmiljö.

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in