Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler

Av på 6 januari, 2020
Beviljade bygglov visar negativ trend för lokaler, foto: Mikael Tannus

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser, presenteras en sammanställning av antalet beviljade bygglov för lokaler.

Beräkningarna baseras på statistik från SCB, när de beviljade byggloven för privata och offentliga lokaler summeras framträder en negativ trend.

Emellertid är det endast den offentliga sektorn som svarar för nedgången medan den privata sektorn visar tillväxt.

Totalt sett indikerar antalet beviljade bygglov för lokaler en minskning med 5-10 procent på ca ett års sikt, i NAVET Analytics senaste konjunkturrapport förväntas emellertid en mer positiv trend för de offentliga husbyggnadsinvesteringarna jämfört med de privata.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Navet
Källa: Marknadssignaler & prognoser, SCB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in