Bli del av Skolval 2018 – Sveriges största demokratisatsning för unga

Av på 16 maj, 2018
Arkivbild
Det politiska engagemanget hos unga ökar, men det finns fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Att anordna skolval är viktigt för att jämna ut skillnaderna, skolan fångar upp samhällsdebatten och unga tränas i att rösta och utöva sina demokratiska rättigheter.

I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Sverige, tillsammans med Norge, är relativt unika i världen om att ordna skolval. Skolval kan få unga att känna att de har inflytande i samhället och att de har makt över sina liv. Det bidrar till självrespekt, framtidstro och förtroende för hur ett demokratiskt samhälle styrs.

Hos unga är intresset för samhällsfrågor och politik relativt stort. Andelen 16-25 åringar som intresserade sig för politik 2015 var 43 procent. Det tar sig flera uttryck. Till exempel röstade över 350 000 elever i skolval 2014 och valdeltagandet var högt. Färska siffror från Ungdomsbarometern visar också att ungas politiska engagemang växer. Det gäller att ta tillvara på engagemanget.

Skolan har ansvar för att unga ska känna till hur de kan vara med och påverka hur samhället utformas. Men alla elever har inte samma möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens, det visar granskningar som gjorts av demokratiuppdraget i skolan, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Skolval är en konkret metod som lär dem som saknar demokratisk tradition hur viktigt det är att rösta. För att garantera en likvärdig utbildning är det också viktigt att det görs stora insatser i skolor i de kommuner som historiskt sett har lågt valdeltagande. Ungas tilltro till och förståelse för samhällets demokratiska processer är viktigare än någonsin.


Anmälda skolor Örebro:

Skola Skoltyp Kommun Län  
Alléskolan gymnasium Hallsberg Örebro
Bregårdsskolan 7-9 åk 7-9 Karlskoga Örebro
Hannaskolan åk 7-9 Örebro Örebro
Idrottsgymnasiet i Örebro gymnasium Örebro Örebro
internationella engelska skolan örebro åk 7-9 Örebro Örebro
IT Gymnasiet Örebro gymnasium Örebro Örebro
John Norlandergymnasiet gymnasium Kumla Örebro
karl johans skola åk 7-9 Örebro Örebro
Karlsängskolan åk 7-9 Nora Örebro
Karolinska gymnasiet gymnasium Örebro Örebro
Kumlaby skola åk 7-9 Kumla Örebro
Kunskapsskolan Örebro åk 7-9/gymn Örebro Örebro
Lindeskolan gymnasium Lindesberg Örebro
Mellringeskolan Örebro åk 7-9 Örebro Örebro
Möckelngymnasiet, Karlskoga gymnasium Karlskoga Örebro
Navets skola åk 7-9 Örebro Örebro
Odenskolan åk 7-9 Örebro Örebro
Pihlskolan gymnasium Hällefors Örebro
Rudbecksgymnasiet gymnasium Örebro Örebro
Rytmus Örebro gymnasium Örebro Örebro
Skogstorpsskolan åk 7-9 Kumla Örebro
Skrantaskolan åk 7-9 Karlskoga Örebro
Stadsskogsskolan åk 7-9 Lindesberg Örebro
Stene Skola åk 7-9 Kumla Örebro
Storåskolan åk 7-9 Lindesberg Örebro
Thoren Business School Örebro gymnasium Örebro Örebro
Tullängsgymnasiet gymnasium Örebro Örebro
Vialundskolan åk 7-9 Kumla Örebro
Västra Engelbrektsskolan åk 7-9 Örebro Örebro

Politik | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in