Bra besked om svensk vaccinstrategi

Av på 21 maj, 2020
Arkivbild.

LIF – de forskande läkemedelsföretagen välkomnar regeringens besked om en nationell vaccinstrategi mot coronaviruset. Läkemedelsbranschen ser fram emot nära samverkan med alla aktörer utifrån målet att Sverige ska få tillgång till vacciner när dessa väl är godkända för vaccinering.

Det nya läget inom vaccinutveckling mot coronaviruset innebär att alltfler vaccinkandidater nu går in i kliniska prövningar på människa. Därmed har också det internationella perspektivet skiftat från att sätta fart på forskningen till att fokusera på hur vaccinerna ska produceras och göras tillgängliga för länder och befolkningsgrupper. Denna internationella diskussion förs nu intensivt inom EU och andra internationella organ, samt med globala vaccinföretag.

Anders Blanck, vd för LIF, efterlyste i en debattartikel i Dagens Nyheter den 8 maj dels att Sverige bör bli en mer aktiv part i den internationella diskussionen, dels att en svensk nationell vaccinstrategi skyndsamt behöver tas fram.

På onsdagen gav statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren besked om att en vaccinstrategi ska tas fram. Den består av tre delar: regeringen ska agera internationellt, framför allt inom EU och WHO, en särskild vaccinsamordnare kommer att tillsättas, och en nationell vaccinationsplan ska tas fram av Folkhälsomyndigheten.

– Jag välkomnar statsministerns besked. Det är mycket bra att regeringen agerat snabbt i vaccinfrågan, och vi från läkemedelsbranschen står förstås till regeringens förfogande med vår kunskap och lägesbild nationellt och internationellt. Jag ser också fram emot nära samverkan med den nya samordnaren och med Folkhälsomyndigheten, säger Anders Blanck.

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF, lyfter fram att också Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt enskilda regioner uppmärksammat vaccinfrågan. Utöver nationella överväganden kring prioriteringsgrupper, volymer och distribution, finns på regional nivå åtskilliga praktiska och logistiska frågor som behöver lösas, påpekar Jonas Vikman.

– Det är viktigt att regionerna, som ju ansvarar för hälso- och sjukvården, deltar i arbetet med vaccinationsplaneringen redan från början. Därför välkomnar jag att en del regioner redan satt igång med detta arbete. Här kan vi från läkemedelsbranschen bistå med kunskap, säger Jonas Vikman.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: LIF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in