Bra med utökat investeringsstöd

Av på 23 september, 2019

Nästan dagligen både hör och ser vi svårigheterna för folk att få en bostad, i synnerhet nyproducerade. Därför är det glädjande att regeringen avsätter ytterligare medel i budgeten för ett investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Men, risken är stor för att det ändå kan bli en återvändsgränd med negativa konsekvenser för alla bostadssökande i Sverige.

– Det här är en bra reform för att underlätta för att det ska kunna byggas nyproducerade hyreslägenheter som folk och i synnerhet studenter har råd med. Men, om regeringen ändå avser att införa marknadshyror i slutändan-kommer denna reform att motverkas och vi kommer istället att tvingas tillbaka i en återvändsgränd, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen vill se långsiktiga spelregler för bostadspolitiken, det behöver kommunerna för att kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Därför kämpar vi bl a för:

– en kommunal bostadsgaranti för unga upp till 25 år
– Ytterligare satsningar för att stimulera byggandet av hyresrätter med hyror människor har råd att efterfråga. Satsningen på statligt investeringsstöd är ett steg på vägen
– En justering av den skattemässiga obalansen mellan olika bostadsformer
– Koppla ihop satsningar på infrastruktur med krav på att det byggs hyresrätter ännu tydligare
– Ett användande av både statens och kommunernas mark på ett offensivt sätt för att bidra till ett ökat byggande av hyresrätter
– Att kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. De måste skaffa fram planer för bostadsbyggandet och använda sina allmännyttiga bostadsföretag till det de är till för – bygga och förvalta hyresrätter utifrån de behov som finns
– Låt allmännyttan ta ett större ansvar och spela en viktigare roll i byggandet av hyresrätter med hyror som människor har råd att efterfråga

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in