De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Av på 15 maj, 2018

Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver.

Enligt analysföretaget Industrifakta väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna utvecklas i sidled 2018 men mellan olika regioner väntas skillnaderna bli stora.

I Norrland bedöms investeringarna minska relativt kraftigt medan nedgången blir mindre i de södra delarna av landet. För flera regioner innebär 2018 sannolikt ett bakslag efter den positiva utvecklingen 2017.

Ett undantag är Västra Götaland, där byggmarknaden väntas växa med över 10 procent och där främst investeringar i privata och offentliga lokaler driver tillväxten.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in