Den gömda välfärden hotar den svenska välfärdsmodellen

Av på 12 augusti, 2018
Omslag Vårdstölden Leopard förlag 2018

Vart är den svenska välfärdsmodellen på väg? Boken ”Vårdstölden” handlar om hur ett parallellt system växer fram på bekostnad av det gemensamma. Det är den gömda välfärden vi ser. Eller ser vi den verkligen? Nej, den gömda välfärden gör skäl för namnet: den smyger sig fram och omformar vår välfärdsmodell och vårt sätt att tänka kring välfärd.

I boken ”Vårdstölden” introducerar ekonomhistorikern John Lapidus internationellt kända begrepp som nu behövs i den svenska välfärdsdebatten. På ett läsvärt och pedagogiskt sätt, med utgångspunkt i den snabba framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar, visar han hur vi rör oss mot en annan välfärdsmodell; en tudelad välfärd där den gömda välfärden växer på den gemensamma och synliga välfärdens bekostnad.

Den gömda välfärden har vuxit sig stark i välfärdsmodeller som är raka motsatsen till den svenska. Den gömda välfärden frodas i ett klimat av ökade klyftor där den parasiterar på den traditionella välfärden.

Vad är den gömda välfärden? Den gömda välfärden kretsar framför allt kring en omvänd behovsprövning, en som riktas till de mer välbeställda skikten av befolkningen. Via olika typer av skatteavdrag får dessa grupper statligt stöd för att konsumera välfärd, samtidigt som de mindre välbeställda är reellt och formellt utestängda från de statliga stödåtgärderna.

Den gömda välfärden är på stark frammarsch. Arbetsgivarorganisationen Almega vill införa ett HEM-avdrag och allianspartierna vill kraftigt utöka rutavdraget. Samtidigt vill man riva upp den nya lagen (1 juli 2018) om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, en lag som innebär att staten inte längre sponsrar den som tar en genväg till en sjukvård som enligt lag ska vara lika för alla.

Den gömda välfärden sponsras av staten på flera nivåer. Samtidigt urholkas den gemensamma välfärden på minst lika många sätt. I en rad artiklar i DN, SvD, GP och Aftonbladet har John Lapidus visat hur detta går till, men i boken Vårdstölden fördjupas bilden av den nya välfärdsmodellen. Det är ”En välskriven debattbok som går på djupet med en samhällsomvandling som sker i det fördolda” (BTJ-häftet).

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in