Den tusende ledprotesoperationen för året har utförts vid Lindesbergs lasarett

Av på 6 december, 2017

Den ortopediska länsklinikens verksamhet vid Lindesbergs lasarett har utvecklats starkt efter bildandet av länskliniker 2015. Den tusende ledprotesoperationen för året har opererats och det finns inte längre någon kö. Alla knä- och höftprotespatienter får nu sin operation inom vårdgarantins gränser.

För patienterna är det en mycket god nyhet, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. När vi startade den ortopediska länskliniken för drygt två år sedan var köerna för ortopediska operationer alldeles för långa. Många länsbor valde då att bli opererade någon annanstans för att inte behöva vänta. Nu behöver man inte längre vänta.

Ett bra exempel på en länsklinik
Den satsning och det arbete man har gjort inom ortopedin, med samverkan kring patienter i hela länet, är ett bra exempel på hur våra länsverksamheter kan och ska samverka för att ge länets patienter en jämlik vård med god tillgänglighet.

Nästan trefaldigad volym
Under helåret 2017 beräknas drygt 1 200 knä- och höftprotesoperationer göras i länet, varav cirka 1 070 vid Lindesbergs lasarett. Så många operationer har inte gjorts något år tidigare. För Lindesbergs lasaretts del har volymen nästan trefaldigats sedan länsklinikerna startade 2015.

Länskliniker ger successivt olika profiler på sjukhusen
Sedan länsklinikerna startade på sjukhusen 2015 har arbetet pågått för att bättre planera vården gemensamt vid länets tre sjukhus. Syftet med länsklinikerna är att uppnå en jämlik och tillgänglig vård i länet och att använda lokaler, personal och pengar utifrån en länsgemensam planering. Förändringen till länskliniker betyder också att sjukhusen succesivt får olika profiler där verksamheterna samordnas och koncentreras vilket också innebär att kvaliteten blir ännu bättre. Ortopedin vid Lindesbergs lasarett är exempel på det.

Stort engagemang och tydlig plan
Genom ett stort engagemang och en tydlig plan har ortopeden opererat bort köerna och har nu en unik tillgänglighet. Dessutom finns också en stark utvecklingsinriktning på kliniken, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef opererande onkologi.

Spännande framtid för kliniken
Förutom att vi behandlar fler standardåtgärder är det också allt fler patienter med behov av komplicerade höft- och knäprotesoperationer som får sin vård på Lindesbergs lasarett, säger Ewald Ornstein, verksamhetschef, ortopediska länskliniken.

Professor Per Wretenberg, ortopediska kliniken understryker att den nu väl etablerade forskningen och testbäddsverksamheten på sikt säkrar enhetens universitetssjukhusstatus.
– En spännande framtid väntar för kliniken, säger han.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in