Det här lägger vi pengarna på i våra stadskärnor

Av på 21 oktober, 2019
Arkivbild

Handla mat, gå och träna, klippa sig och bo över på hotell. Det är saker vi lagt pengar på i våra stadskärnor och som drivit tillväxten under 2018. Totalt under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med 0,4 procent. Bland städerna som växte mest under 2018 återfinns framför allt mindre städer, med Sandviken, Kinna och Varberg i topp, där etableringar och tillväxt i enskilda branscher lyft utvecklingen. Samtidigt är det storstäderna som bidrar med störst tillväxt i kronor. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av framförallt beklädnad, hem- och fritidsvaror minskar, medan försäljningen av dagligvaror ökar. Även café-, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Under 2018 ökade försäljningen i de svenska stadskärnorna med totalt 0,4 procent.

– Stadskärnans erbjudande har genom alla år anpassat sig utifrån efterfrågan. Den här omställningen kan ta tid och nya affärsmodeller och koncept måste testas, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm.

Försäljningen inom beklädnad minskade med 2,9 procent under 2018 och försäljningen av hem- och fritidsvaror minskade med 1,4 procent.

– När handeln som besöksanledning tappar måste stadskärnorna skapa nya unika besöksanledningar för att attrahera besökare. För att lyckas med detta måste alla stadens aktörer med på tåget, allt från fastighetsägare, handlare och restaurangägare till politiker och tjänstemän, men också det lokala näringslivet, säger Helena Olsson.

Hotell var den bransch som växte starkast under 2018 med en tillväxt om nästan fyra procent. Hotell gynnas av en ökad turism men tillväxten drevs också av nyetablerade och utvecklade hotellkoncept i framför allt storstäderna.

Även dagligvaruhandeln och kommersiell service, där frisörer, gym, skräddare och kemtvättar ingår, växte med drygt 2 procent. Dessa branscher erbjuder på olika sätt en konsumentnära service och både dagligvaror och kommersiell service kan sammanfattas som branscher konsumenter helst kommer i kontakt med nära hemmet, jobbet eller andra platser och knytpunkter där man befinner sig.

– Närhet och service är nyckelbegrepp som blir allt viktigare för dagens konsumenter. I stadskärnorna finns ett stort utbud som tillgodoser detta redan idag, men servicen kommer även att behöva fortsätta utvecklas för att stärka städernas konkurrenskraft, säger Josef Gäreskog, HUI Research.

Omsättningsutveckling 2017/2018

Totalt Total detaljhandel Dagligvaru-handel Beklädnad Hem och fritid Café och restaurang Hotell Kommersiell service
+0,4% -0,6% +2,6% -2,9% -1,4% +1,3% +3,9% +2,2%

Regionalt
Örebronyheter

Källa CHUI Research

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in