Diabetesläkemedel visade hjärtkärlsäkerhet i studie

Av på 26 september, 2019
Arkivbild.

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet hos vuxna med typ 2-diabetes i ytterligare en stor studie. Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes, därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser hos patienter med diabetes. Studien presenterades den 19 september på EASD, Europas största diabeteskongress, och har publicerats i JAMA den 19 september, 2019. (1)

I den dubbelblinda randomiserade studien (Carolina) deltog 6 033 vuxna patienter som hade diabetes typ 2 med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien genomfördes i 43 länder vid mer än 600 centra, varav 8 i Sverige.

Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet av behandling med Trajenta (linagliptin) jämfört med sulfonylura-läkemedlet glimepirid. Det primära utfallsmåttet var tid till första kardiovaskulära händelse (icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke eller död på grund av hjärt-kärlsjukdom) och studien pågick i 6,3 år, den längsta uppföljning som gjorts i kardiovaskulära säkerhetsstudier med diabetesläkemedel. Patienter i studien fick samtidigt standardbehandling för alla riskfaktorerinkluderande kardiovaskulära och metabola.

I studien framkom ingen signifikant skillnad mellan linagliptin och glimepirid avseende kardiovaskulära händelser. Däremot var det en högre risk för hypoglykemi, ett tillstånd med lägre blodsockernivå än normalt i gruppen som fick glimepirid HR, 0.23 [95% CI, 0.21-0.26]. I och med denna och en tidigare studie, Carmelina, har Trajenta nu studerats och uppvisat kardiovaskulär säkerhet i en bred grupp av vuxna patienter med typ 2-diabetes.

Den tidigare uppvisade säkerhetsprofilen för Trajenta bekräftades också i studien.

Trajenta är en så kallad DPP-4 hämmare. Lite förenklat verkar läkemedlet genom att motverka att enzymet DPP-4 bryter ner det blodsockersänkande tarmhormonet GLP-1 som därför stannar kvar längre i kroppen. Trajenta ges som en daglig oral dos för behandling av diabetes typ 2.

Fakta Diabetes
Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräkna ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (2) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes. (3) Andra komplikationer kan vara njurskador som kräver dialys, nervskador i framförallt ben och fötter, ögonskador och svårläkta sår. (4)

Referenser:
(1) Rosenstock J, Kahn SE, Johansen OE, et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: The CAROLINA Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online September 19, 2019. doi:10.1001/jama.2019.13772.

(2) Svenska diabetesförbundet,www.diabetes.se

(3) Internetmedicin, www.internetmedicin.se

(4) Hjärt-Lungfonden, www.hjart-lungfonden.se

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in