Digitalt kompetenta lärare utvecklar skolan

Av på 12 juni, 2019
Pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld. Foto: Bo Helmersson

Digitalt kompetenta lärare utvecklar skolan: Lärare från hela landet nominerade till lärarpriset Guldäpplet.

Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet är avslutad. Priset delas ut till lärare som utvecklar skolan med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Och att digital kompetens skrivits in i de nya läroplanerna, även i förskolan, märks bland årets nomineringar.

Det är fantastiskt att ta emot alla dessa nomineringar av lärare från förskola till gymnasium och från hela landet. Nomineringarna visar engagemanget hos lärarna och mångfalden av vägar att bygga upp digital kompetens hos unga och med det utveckla svensk skola, undervisning och lärande, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter.

Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Det blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender. Nu vidtar juryberedningen. En jury med de två senaste årens pristagare tillsammans med representanter för Guldäpplets partners och professor Åke Grönlund, Örebro universitet, utser pristagarna.

Namnen på de nominerade publiceras i slutet av augusti.

Och i höst flyttar Guldäpplet in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg, där även prisutdelning sker från i år. Bokmässans deltagare och besökare kommer att få flera tillfällen att höra årets Guldäpplepristagare som delar med sig av sina erfarenheter både i Skolspåret program och på övriga scener. Fredagen den 27 september presenteras pristagarna på Biblioteks- & berättarscenen. Själva prisutdelningen sker i anslutning till Bokmässan under kvällen den 27 september.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in