Dubbdäck ger inte cancer men orsakar besvär

Av på 17 augusti, 2019

Användandet av dubbdäck har länge varit ett hett ämne för debatt. På ena sidan står dom som menar att dubbdäck räddar liv och att ett förbud vore vansinne. På andra sidan står dom som menar att användandet av dubbdäck orsakar cancer och besvär.

ABS Wheels har varit i kontakt med Dr Peter Svamo och Mats Gustafsson, senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut för att ta reda på vad som gäller.

Ger dubbdäck cancer?
– Finns inga direkta bevis på att dubbdäck ska orsaka cancer, däremot kan de leda till besvär och andra sjukdomar, partikelstorleken det sägs riva upp kallas PM10. De kan inte som PM2,5 tränga in i blodomloppet. De orsakar därför inte cancer säger Dr Peter Svamo

Dubbdäck orsakar långt mer slitage på asfalterade vägar än dubbfria däck. Hittills är alla överens. När dubbar sliter mot asfalten rivs små partiklar upp i luften. Dessa partiklar är så små och håller sig därför kvar i luften tills de andas in.

– Små partiklar i luften som andas in utgör en stor hälsorisk för människan. Om partiklarna är tillräckligt små vill de gå genom lungväggen och tränga in i blodbanan där de kan orsaka skada. Skador på inre organ kan ge många olika sjukdomar, avslutar Dr Peter Svamo

Går det att skydda sig på något sätt?
– Man kan välja att bo på platser med lägre partikelhalter eller undvika att röra sig på gator med höga partikelhalter om man är känslig t.ex. Många större kommuner har aktuell info om luftkvalitet på sina hemsidor, säger Mats Gustafsson, senior forskare

Vad kan staten göra för att underlätta de hela?
– Staten kan begränsa användningen av dubbdäck, som man redan gör, genom att tillåta kommuner att införa förbud mot dubbdäck på vissa gator t.ex. Hittills har tre kommuner sådana förbud. Det finns även andra verktyg. För några år sedan utreddes en skatt på dubbdäck, men den valde man att inte genomföra. I Norge finns sedan länge en avgift för dubbdäcks användning i några av de större städerna. Sedan kan man förstås jobba med informationskampanjer etc. för att påverka bilägares däckval. Väghållaren kan även sänka hastigheten för att minska utsläppen av partiklar och eller städa mer effektivt och dammbinda gatorna med hygroskopiska lösningar, som gör att dammet stannar på gatan istället för att virvla upp i luften. Detta ligger dock både på kommunerna och staten Trafikverket, säger Mats Gustafsson, senior forskare VTI

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in