Dubbelt så många kvinnor dör av KOL

Av på 18 maj, 2017

Kvinnor drabbas allt värre av lungsjukdomen KOL. På 20 år har dödligheten i KOL bland kvinnor mer än fördubblats i Sverige, enligt Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport som lanseras i dag. Nu krävs nya satsningar på forskning för att hjälpa landets 1,9 miljoner lungsjuka.

Vissa människor utvecklar KOL lättare än andra, och vi forskare arbetar hårt för att förstå varför. Bland annat genom studier på molekylärnivå för att definiera olika former av KOL och förstå vad de beror på. Det kan hjälpa oss att få fram specialiserade läkemedel, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet.

Under de senaste 20 åren har dödligheten i KOL ökat dramatiskt, och kvinnor är värst drabbade. Enligt Socialstyrelsens statistik från 1997 dog 12,6 av 100 000 kvinnor i KOL. År 2015 hade siffran stigit till 30,7 av 100 000, en ökning med 143 procent. Motsvarande ökning för män under samma period var 26 procent.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att vända den negativa trenden och hjälpa de över 500 000 människor i Sverige som lever med KOL. Exempelvis utvecklas en metod där nanopartiklar används för att kunna upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

KOL är en otäck sjukdom som orsakar ett stort lidande för de som drabbas. Om vi blir bättre på att upptäcka sjukdomen i tid och ger forskningen resurser för att utveckla nya behandlingsmetoder kan vi vända trenden och rädda livet på många KOL-drabbade, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

De senaste forskningsframstegen i kampen mot KOL presenteras i Lungrapporten 2017, som ger en helhetsbild av lunghälsan i Sverige.Med Lungrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av lungsjukdomar, så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. Årets rapport släpptes den 16 maj.

Fakta om KOL

KOL är: En av vår tids stora folksjukdomar, och beror vanligtvis på att de minsta luftrören i lungorna blir inflammerade. Detta leder till att små luftblåsor i lungorna, alveoler, smälter ihop till större blåsor, vilket försvårar luftflödet till och från lungorna. 

Symptom:Att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrör. Vanliga symptom är täta och långdragna luftvägsinfektioner, hosta och upphostning av slem, andnöd vid fysisk ansträngning, svår trötthet och ofrivillig viktnedgång. 

Drabbade och döda: Minst en halv miljon människor i Sverige beräknas ha KOL. Cirka en fjärdedel av dessa har aldrig rökt. Nästan 3 000 människor i Sverige dör varje år av KOL. 

Hjärt-Lungfondens mål: Att forskningen inom tio år har bättre kunskap om sjukdomen och har utvecklat ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död. 

Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har kunskapen om hur KOL uppkommer ökat, vilket har medfört förbättrade livsstilsråd och nya behandlingsmetoder. 

Forskningens utmaningar: Att hitta bättre metoder för tidig upptäckt av KOL, få mer kunskap om varför människor som aldrig har rökt drabbas av sjukdomen, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för KOL-patienter och att bättre förstå interaktionen mellan miljö och ärftlighet för uppkomst av KOL.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in