En osäker framtid siktas i prognosen

Av på 23 november, 2018
Arkivbild

En alltför liten myndighetsbudget de kommande åren riskerar att slå mot Migrationsverkets fortsatta utveckling. Det slås fast i Migrationsverkets senaste prognos.

En prognos är inte en budget, men nu visar den vad som händer om vi inte får mer pengar, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Som en direkt följd av den pågående regeringsbildningen är det inte klart hur mycket medel Migrationsverket tilldelas nästa år. Novemberprognosen utgår därför från beräkningar som bygger på den budgetproposition (2017/2018:1) som riksdagen beslutade om förra hösten. Det innebär en betydande minskning av myndighetens anslag.– Men vi för nu en bra och konstruktiv dialog med Justitiedepartementet som vi uppfattar visar god förståelse för vårt behov av en lägre besparingstakt, säger Henrik Holmer, Migrationsverkets planeringschef.

Under 2018 har Migrationsverket genomfört omfattande neddragningar. De direkta konsekvenserna har bland annat varit en lägre bemanning och produktivitet, vilket i sin tur försvårat myndighetens möjligheter att nå målen.

– I tider av stora besparingar skapar osäkerheten i sig negativa konsekvenser på myndighetens möjligheter att uppnå våra mål. Det handlar om att folk slutar, vi tappar viktig kompetens och blir mindre effektiva, säger Henrik Holmer.

Negativa utvecklingen kan tillta
Vid alltför kraftiga besparingar bedömer Migrationsverket att den negativa utvecklingen tilltar. Med oönskad personalomsättning riskerar myndighetens förmåga att uppnå målen att försämras. Avsedda besparingar leder istället till en mindre effektiv verksamhet med längre handläggningstider, större mottagningssystem och minskat återvändande.– Vi bedömer alltså att vi inte kommer kunna nå våra mål med kortare handläggningstider och mindre mottagningssystem om vi inte får mer pengar, säger Henrik Holmer.

Prognosens huvudscenario utgår från att den tillfälliga lagen upphör enligt nuvarande riksdagsbeslut. Prognosen innehåller även ett alternativt scenario utifrån en eventuell förlängning av den tillfälliga lagen.

På grund av besparingarna som gjorts har myndigheten inte kunnat fatta beslut i den takt som planerats. Antalet avgjorda asylärenden under året sänks från förra prognosens 50 000 till 47 000 beslut. En fortsatt positiv utveckling med minskande ärendebalanser finns inom samtliga större ärendeslag med undantag för medborgarskap. Migrationsverket bedömer vidare att antalet asylsökande som söker sig till Sverige ligger på en fortsatt stabil nivå.


Fakta

Novemberprognos 2018 i siffror
Samtliga siffror utgår från scenario A, beräknat på tillgängliga medel.

Tillståndsärenden

Asyl 2018

 • 22 000 ärenden vänta inkomma, varav 1000 är ensamkommande barn.
 • 47 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav runt 11 000 förlängningsärenden.

Arbetstillstånd 2018

 • 71 300 ärenden väntas inkomma, varav 48 400 förstagångsärenden.
 • 78 000 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 50 000 förstagångsärenden.

Studier 2018

 • 24 500 ärenden väntas inkomma, varav 17 100 förstagångsärenden.
 • 23 600 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 16 000 förstagångsärenden.

Anknytning (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018

 • 58 400 ärenden väntas inkomma, varav 46 100 förstagångsärenden.
 • 78 500 ärenden beräknas bli avgjorda, varav 66 200 förstagångsärenden.

Mottagning och återvändande

Kommunmottagning (bosättning) 2018

 • 43 900 nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i kommunerna i år.
 • 16 300 är anhöriga som sökt på anknytning.
 • 5 000 är kvotflyktingar.

Återvändandeärenden (asyl) 2018

 • 19 300 återvändandeärenden beräknas bli avgjorda varav 7 000 bedöms lämna landet självmant med hjälp av Migrationsverket efter avslag på asylansökan.
 • Av dessa bedöms 2 200 lämnas över till polisen för att verkställas med tvång, och 6 200 bedöms vara avvikna eller efterlysta.

Verkställighetshinder 2018

 • 16 500 verkställighetshinder väntas inkomma och 12 900 bedöms bli avgjorda under året.

Inskrivna i mottagningssystemet 2018
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms fortsatt att minska i år från ca 76 000 vid årets början till omkring 53 500 vid året slut, varav 23 000 i Migrationsverkets boenden. Antalet inskrivna ensamkommande barn under 18 år bedöms fortsätta minska i ungefär samma takt som i föregående prognos, till omkring 1 300 vid årets slut.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in