Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

Av på 22 maj, 2019
Arkivbild.

Den 26 maj röstar svenskarna fram sina 21 ledamöter till Europaparlamentet och förtidsröstningen är i full gång. Tillgängliga röstnings- och vallokaler med tillgänglig information är avgörande för att alla medborgare ska kunna delta. Vid förra EU-valet fanns många brister och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Lägst var valdeltagandet bland dem med svårt nedsatt rörelseförmåga där 30 procent röstade jämfört med 53 procent bland övriga, enligt statistisk från SCB.

– Många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet, MFD.

Vid förra EU-valet 2014 gjorde MFD stickprov i176 röstnings- och vallokaler. Resultatet visade att valsedlarna var dåligt placerade i var femte lokal. Mer än var tredje hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa.

Även MFD:s inventering av röstnings- och vallokaler vid valet 2018 visade på bristande tillgänglighet och att det fortfarande finns mycket att förbättra innan alla medborgare har möjlighet att rösta.

– Att kunna delta i valen på jämlika villkor handlar också mänskliga rättigheter. Sverige har skrivit under och ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och där framgår det att anordningar vid val ska vara ändamålsenliga och tillgängliga, säger Malin Ekman Aldén.

MFD har tagit fram en checklista till valnämnderna i kommunerna för att underlätta deras arbete med röstnings- och vallokaler. I checklistan beskrivs vad som är särskilt viktigt att tänka på för att göra det möjligt att rösta för personer med nedsatt, hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet.

Enkla åtgärder för tillgängliga vallokaler.

  • Det ska finnas kontrastmarkeringar för personer med synskada
  • Valsedlarna ska vara lätta att nå.
  • Möbleringen får inte vara ett hinder. Det ska vara lätt och säkert att röra sig i lokalerna, vilket är extra viktigt för personer med nedsatt rörelseförmåga.
  • I varje röstnings- eller vallokal ska det finnas finns det minst en röstningsskärm som kan användas av en person som använder rullstol (bordshöjd ca 70-80 cm).
  • Lokalen ska ha tydlig skyltning och skyltarna ska vara lätta att läsa och förstå.
  • Det ska vara lätt att komma in i lokalen. Om det inte finns automatiska dörröppnare så ska dörren till entrén stå öppen.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in