EU-projekt för skydd av cyklister och fotgängare

Av på 21 augusti, 2018
Arkivbild.

Mer än en fjärdedel av de trafikdödade år 2010 var gångtrafikanter och cyklister enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Varje år avlider ungefär 335 000 oskyddade trafikanter på grund av trafikolyckor, vilket visar storleken på problemet. EU-projektet Prospect avser att försöka minska antalet dödade och skadade cyklister och fotgängare genom att utveckla aktiva säkerhetssystem.

De senaste årtiondena har det skett framgångar när det gäller säkerhetsarbetet för gångtrafikanter, som ett resultat av video- och radarteknologi. Det har kommit en första generation av aktiva säkerhetssystem i bilar som automatiskt upptäcker och bromsar för gångtrafikanter. I projektet Prospect har systemen utvecklats och förbättrats för att bli mer effektiva. Målet var att få en större förståelse för olyckor relaterade till oskyddade trafikanter samt utveckla, demonstrera och testa aktiva säkerhetssystem.

– I projektet har vi identifierat fler scenarier som skulle kunna inträffa med oskyddade trafikanter, för att se till att dessa får täckning i systemen. Dessutom har vi arbetat för att utveckla robustare system som är mer proaktiva och upptäcker olycksrisker på ett tidigare stadium för att undvika kollisioner, säger Niklas Strand, forskare på VTI.

Under våren har VTI gjort ett stort antal simulatorkörningar med frivilliga försökspersoner för att få mer kunskap om hur förarens beteende påverkas av ingrepp från aktiva säkerhetssystem, men också om deras acceptans och tillit till säkerhetssystemen.

– VTI ansvarar för att hålla ihop de simulatorbaserade testerna i projektet samt att genomföra en simulatorstudie med ett kritiskt cyklistscenario. Över 100 personer gjorde testerna i VTI:s körsimulator i Göteborg, vilket innebar att studien blev VTI:s största körsimulatorstudie någonsin, säger Niklas Strand.

Stort konsortium med många projektdelar
Tanken var att projektet skulle innefatta hela spektrumet, från olycksanalyser i flera länder, naturalistiska observationer, modellering och situationsanalyser, till gränssnitt, testutrustning, funktionstester, användaracceptans och nyttovärdering.

Projektdeltagare från fordonsindustrin har tagit fram fordon för att demonstrera framtidens teknik på olika sätt och Audi har tagit fram en mobil körsimulator. Projektet har också utvecklat en realistisk cykeldemonstrator, ett rörligt mål som kan användas på testbanor. Dessutom har projektet gjort tester i verklig trafik och acceptansstudier bland användare.

– Den 12 oktober kommer vi att ha en slutdemonstration på Idiada i Spanien. Där kommer demonstratorerna att visas upp tillsammans med andra projektresultat. Sluteventet är gemensamt med några andra EU-projekt, som InDeV och Xcycle, säger Niklas Strand.

Konsortiet består av biltillverkare som använder förarstödssystem (Audi, BMW, DAIMLER, TME och Volvo Cars), vilka bidragit med sina senaste koncept. Övriga parter är BOSCH, UoA, DAIMLER och IFSTTAR. Euro NCAP test labs (IDIADA, BAST, TNO) har definierat och validerat testerna. Olycksforskning har genomförts av Chalmers, VTI och BME. Arbetet har gjorts samarbete med experter i Japan (JARI, NTSEL) och USA (VTTI, UMTRI, NHTSA).

Projektet startade våren 2015 och slutförs i oktober 2018. Budget för projektet låg på runt 70 miljoner kronor, varav VTI fick cirka 1,6 miljoner kronor.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in