Fastighetsmäklarlagen ska utökas

Av på 11 augusti, 2018

Mäklarsamfundet välkomnar flera av förslagen i betänkandet Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Vi är positiva till att företagen ska omfattas av fastighetsmäklarlagen och stå under tillsyn. Vi välkomnar också förslagen om att ingå avtal digitalt och att hålla objektsbeskrivningen tillgänglig. Det är viktiga anpassningar till en allt mer digitaliserad kundkommunikation.

– Vi ser förslagen som ett kvitto på att fastighetsmäklarbranschen är en viktig näring som måste ha rätt förutsättningar för att vad som för många är livets viktigaste affär ska kunna göras tryggt och enkelt. Där är en effektiv tillsyn viktig för både konsumenterna och för branschen, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet. 

För drygt ett år sedan tillsatte regeringen utredningen i syfte att lämna förslag för att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn. Samtidigt konstaterades redan i kommittédirektivet att den nuvarande fastighetsmäklarlagen i huvudsak fungerar väl och att det inte framkommit några problem som kan förknippas med fastighetsmäklarföretagen. Utredningen föreslår bland annat:

Att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen (FMI).
Att FMI ska ges möjlighet att göra lämplighetsprövningar av ägare och personer som sitter i mäklarföretagets styrelse. FMI ska även kunna ingripa mot en person i ledande ställning som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat att ett mäklarföretag brutit mot penningtvättsreglerna.
Att uppdragsavtal och depositionsavtal ska kunna ingås elektroniskt samt att det ska vara tillräckligt att fastighetsmäklaren håller objektsbeskrivningen tillgänglig för konsumenten.
Att fastighetsmäklarlagens bestämmelser kring förtroenderubbande verksamhet stärks.
Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg har deltagit i utredningsarbetet som expert.

– Utredaren har tagit intryck av branschens synpunkter. Vi har varit tydliga med vikten av att det personliga ansvaret för förmedlingsuppdraget kvarstår och att mäklaren också fortsatt är den som är part i avtalet med uppdragsgivaren. Den lösning utredningen slutligen kommit fram till är bra och bör ha förutsättningar att fungera väl. Förslagen om elektronisk underteckning och de som rör objektsbeskrivningen är också positiva. En ökad digitalisering underlättar kommunikationen med kunderna och har även positiva miljöaspekter då kraven på tryckt information minskar, kommenterar Jonas Anderberg, Chefsjurist Mäklarsamfundet.

Regionalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in