Fler än någonsin vill byta jobb

Av på 7 september, 2017

71 procent av svenskarna i åldern 40–55 år vill byta arbetsgivare eller yrkesroll. Det visar Folkuniversitetets Mitt-i-karriären Barometer 2017, en undersökning som genomförts årligen sedan 2013. Endast 13 procent söker dock aktivt nytt jobb. Den främsta anledningen är att de inte vet vad de vill jobba med.

Folkuniversitetets Mitt-i-karriären Barometer där svenskar i åldern 40–55 år svarar på frågor om karriär och yrkesliv* visar att intresset för att byta jobb har ökat succesivt de senaste åren. I årets undersökning uppger 71 procent att de vill byta jobb eller arbetsgivare, en ökning med tio procentenheter jämfört med 2013.

Trots detta är det endast 13 procent som aktivt söker nytt jobb. Och det handlar inte i första hand om att man inte hittar något jobb att söka eller tycker att konkurrensen är för hård. Enbart 12, respektive 5 procent uppger detta. Den främsta anledningen är att man inte vet vad man vill jobba med, vilket 31 procent svarar.

– Ända sedan vi började med undersökningen har vi sett att många upplever en frustration i sin jobbsituation. Det som sticker ut är att många vill ta sig vidare, men saknar verktyg för att lyckas. Här har vi ett ansvar att bidra med kurser och kunskap som förändrar, säger Mona Lanneskog, marknadschef på Folkuniversitetet Stockholm.

Många svenskar saknar en karriärplan
Barometern 2017 visar att många svenskar (43 procent) inte har något mål med yrkeslivet, en ökning på 7 procentenheter sedan 2016. 37 procent känner sig oinspirerade och 42 procent anser att det är svårt att hantera arbetsbelastningen. Varannan svensk vill lära sig att utnyttja sina styrkor bättre.

– Livet är för kort för att ha tråkigt på jobbet. Faktum är att det är ganska lätt gjort att sätta upp mål för karriären och göra en plan för hur man når dit. Man behöver lära sig att känna efter, strukturera upp och få syn på mönster. Sen brukar kraften att förändra komma av sig själv, säger Charlotte Hågård, karriärcoach och föreläsare på Folkuniversitetet Stockholm.

Det finns dock en grupp som trivs bättre än andra med sin arbetssituation – egna företagare. Endast 14 procent är intresserade av att lämna jobbet som egenföretagare.

Resultat Mitt-i-karriären Barometern 2017

  • 38 procent är intresserade av att byta arbetsgivare och 33 procent önskar byta yrkesroll inom de tre närmsta åren.
  • De fyra viktigaste faktorerna vid byte av arbetsplats är: bra lön och förmåner (45 procent), inspirerande arbetsuppgifter (42 procent), trevliga kollegor (26 procent) och att uppskattas för den man är (19 procent).
  • När det kommer till personlig utveckling skulle 49 procent vilja utveckla förmågan att bättre utnyttja sina styrkor/talanger i arbetslivet. 26 procent skulle vilja våga mer och 24 procent vill komma underfund med vad som gör dem lyckliga.
  • 67 procent anser att de har en bra balans mellan jobb och fritid, 27 procent upplever en dålig balans.
  • 21 procent uppger att teknik är det område där behovet av kompetensutveckling är störst,18 procent uppger personlig utveckling och 15 procent ledarskap.
  • Endast 5 procent uppger att de sedan grundskolan har vetat vad målet med yrkeslivet är. 27 procent har inget mål just nu och 17 procent har aldrig haft något mål med sitt yrkesliv. 46 procent uppger att de har uppsatta mål, men att målen förändrats genom åren.
  • Var tredje svensk valde att endast resonera med sig själv senaste gången de bytte jobb. 27 procent valde att prata med vänner och familj och 16 procent rådfrågade kollegorna.
  • Respondenterna tycker inte att det är några problem att hålla jämt tempo med kollegorna. Endast nio procent uppger att det är svårt, eller mycket svårt, att hålla jämnt tempo med äldre kollegor. Tolv procent uppger samma svar när det gäller yngre kollegor.

Regionalt
Örebronyheter

*Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Mellan den 1–8 augusti 2017 har sammanlagt 1021 intervjuer genomförts med män och kvinnor 40–55 år som är anställd/egen företagare.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in