Fler kontaktade Bris om svårigheter att få stöd

Av på 25 augusti, 2018
Samtalen till Bris ökade med 2 procent under sommarlovet jämfört med året innan. 4 av 10 samtal handlade om psykisk ohälsa, och många samtal var av allvarlig karaktär. Barn samtal om hur de drabbas när samhällets stödinstanser inte fungerar, eller inte är tillgängliga, fördubblades.

”Jag har inte berättat om hur dåligt jag mår för någon och jag skulle vilja gå till kuratorn men nu är det ju sommarlov.”

Sommaren har varit ett långt vittnesmål om att barn inte får det stöd de har rätt till. Barn berättar om pågående vårdkontakter som inte fungerar, eller om hur svårt det är att få komma fram och få stöd, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Bris ser en dramatisk ökning av samtal om psykisk ohälsa under årets sommarlov jämfört med 2017 års sommarlov*. Det handlar om svåra samtal om exempelvis självdestruktivitet och självmord, som ökat med 46 procent respektive 41 procent.

– Det är mycket oroande att allvarsgraden har ökat i samtalen under denna sommar. Barns samtal till Bris visar att samhällets stöd inte fungerar och inte räcker till, något vi larmat om upprepade gånger. Ingen ska behöva tänka på självmord på sitt sommarlov, säger Magnus Jägerskog.

Barns samtal om hur de drabbas när samhällets stödinstanser inte fungerar fördubblades (en ökning med 104 procent) jämfört med förra årets sommarlov.

Många politiker har lyft frågan och lovat krafttag nu i valrörelsen. Efter valet om några veckor vill vi se att det börjar hända saker snabbt, ett barn som mår dåligt ska inte behöva vänta en dag till. Alla barn ska ha snabb tillgång till likvärdig, kvalitativ, säker och individuellt anpassad stöd och vård i hela vårt land, säger Magnus Jägerskog.

* Tidsperiod: 13/6-14/8, mätperioden är densamma 2017 och 2018.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in