Fler unga väljer kommunjobb

Av på 18 maj, 2017

Generationsskiftet är i full gång i landets kommuner, men vissa anställer fler unga än andra. Dagens Samhälle listar kommunerna med yngst personalstyrka.

Medelåldern på anställda i landets 290 kommuner har sjunkit, från 46,2 till 45,0 år mellan 2011 och 2016, visar statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Medelåldern går ner i alla kommuner utom fem.

Den tydligaste trenden under samma period är en markant ökning av åldersgruppen under 30 år, från en andel på 9,0 till 13,1 procent.

Mullsjö kommun har högst andel yngre anställda i landet, här är var femte under 30 år.

För fyra år sedan beräknade SKL att kommunerna skulle behöva rekrytera en halv miljon människor i ett tioårsperspektiv, två tredjedelar var baserat på enbart pensionsavgångarna och resterande handlar om befolkningsökning. En ny beräkning kommer i slutet av 2017.

Här är medelåldern lägst…

Knivsta 42,1 år
Mullsjö 42,8 år
Kumla 42,9 år
Habo 42,9 år
Hylte 43,0 år

Alla kommuner 45,0 år

…och här är den högst

Övertorneå 49,1 år
Åsele 48,4 år
Haparanda 48,4 år
Hedemora 48,3 år
Orsa 48,2 år

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in