Företagen och myndigheterna skrotade datorer för 1,1 miljard förra året

Av på 29 juni, 2018
Arkivbild.

Vart tredje företag och myndighet skrotar eller magasinerar de datorer och IT-produkter som fasas ut, trots att merparten av produkterna skulle kunna användas igen. Det visar en undersökning bland 250 IT-ansvariga på företag och myndigheter som Novus gjort på uppdrag av Inrego.

I snitt har varje företag med över 50 anställda och de större myndigheterna i Sverige skrotat 175 IT-produkter det senaste året. Totalt handlar det om nästan en miljon (929 000) datorer och andra IT-produkter med ett uppskattat värde på 1,1 miljard kronor på andrahandsmarknaden.

– Många företag talar om hur viktigt det är att hushålla med naturresurser och minska sin klimatpåverkan, men paradoxalt nog slänger man datorer och andra IT-produkter som fortfarande fungerar och kan göra nytta någon annanstans. Det måste till en beteendeförändring kring hur företag ser på och hanterar sina inventarier, säger Jonas Karlsson, VD för Inrego som är specialiserat på IT-återanvändning.

Novus-studien visar att 29 procent av företagen (+50 anställda) och myndigheterna (+250 anställda) regelmässigt skrotar IT-utrustningen när den byts ut. Ytterligare fem procent lägger utrustningen i förråd tills vidare. Över en tredjedel, 34 procent, väljer med andra ord medvetet att inte ta vara på produkterna. 23 procent av organisationerna skickar tillbaka utrustningen till sina leasingbolag och 27 procent låter den gå till återanvändning. Den senare siffran har ökat på senare år vilket är positivt.

I den privata sektorn skrotar 31 procent av företagen sina datorer (hela 38 procent bland medelstora företag och 24 procent bland de största bolagen). Motsvarande siffra för offentlig sektor är något lägre, 27 procent.

IT-utrustningen byts även ut relativt ofta, enligt undersökningen. 76 procent av organisationerna fasar ut datorerna vart tredje-fjärde år. Datorer med den åldern kan i princip alltid användas i ytterligare tre-fyra år efter mindre uppgradering och rekonditionering.

En miljon produkter kasseras
Företagen och myndigheterna fick även ange hur många datorer och IT-produkter man har skickat till återvinning/skrotning det senaste året. Snittet hamnar på 175 produkter (260 för offentlig sektor respektive 118 för privata företag). I offentlig sektor skrotas fler produkter – 19 procent av organisationerna har skickat fler än 500 produkter till skroten det senaste året.

Det här innebär att alla svenska företag med över 50 anställda och samtliga myndigheter med fler än 250 anställda (totalt cirka 7 200 organisationer under 2017) skrotade 929 000 produkter det senaste året.

– Med ett genomsnittligt andrahandsvärde på 1 400 kronor per produkt vilket är fullt realistiskt om jag tittar på våra inflöden av produkter, återanvändningsgraden och globala försäljningspriser, så handlar det om uppemot 1,1 miljard kronor som bara kastas bort. Det rör sig om en omfattande kapitalförstöring och nu räknar vi bara på de lite större företagen vilka utgör 0,6 procent av alla företag i landet. Om man skulle inkludera alla företag – och även hushållen – så handlar det om kolossala värden, säger Jonas Karlsson.

De vanligaste skälen till att skrota datorerna, menar IT-cheferna, är att de inte kan återanvändas och att man vill förhindra att information på hårddiskar kommer på villovägar.

– Svaren ringar in de vanligaste fördomarna kring begagnad IT. Med all respekt för IT-chefer, men jag tror inte att de kan bedöma vad som kan eller inte kan återanvändas. När det gäller säkerhetsperspektiven så vågar jag påstå att det är säkrare att radera informationen med certifierade programvaror under ordnade former än att kasta prylarna på tippen, säger Jonas Karlsson.

Om undersökningen
På uppdrag av Inrego har Novus under januari 2018 genomfört telefonintervjuer med 250 IT-chefer/IT-ansvariga i offentlig sektor (+250 anställda) samt privata företag (fördelat på tre grupper: 50-250 anställda, 250-500 anställda samt +500 anställda). Totalt 100 offentliga organisationer samt 150 privata företag ingår i studien. Företagen och organisationerna är slumpmässigt utvalda och representativa för populationen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in