Försäljningsrekord av begagnade bilar under 2017

Av på 17 januari, 2018

Bilprisers rapport för 2017 visar ett nytt försäljningsrekord av begagnade bilar. Totalt såldes 1 179 904 bilar – vilket är en ökning med 1 661 bilar jämfört med 2016. Dieselbilar fortsätter att slå nya säljrekord och totalt sett är V70 det vanligaste bilmärket på begagnatmarknaden.

Försäljningen av begagnade bilar ökade med 0,1 procent under 2017 – vilket motsvarar 1661 bilar. Därmed står 2017 för ett nytt försäljningsrekord. Året inleddes med ett starkt första kvartal där försäljningen ökade med 1,6 procent jämfört med förgående år. Det nästkommande kvartalet såg dock annorlunda ut då försäljningen minskade för första gången på fem år. Minskningen syntes i 17 av 21 län och låg totalt sett på 1,5 procent. Det tredje kvartalet skedde en blygsam ökning på 0,4 procent. Under det fjärde kvartalet var den prelimära ökningen endast 0,13 procent.

– Redan under 2016 kunde vi se försäljningstillväxten stagnerat och vår prognos för 2017 var att försäljningen skulle minska snarare än öka. Trots det kan vi återigen se ett nytt försäljningsrekord under 2017, framförallt efter ett starkt första kvartal, säger Jonas Björkman, vd på Bilpriser.


Drivmedel (2017) Antal (2017) Antal (2016) Diff 2017 vs 2016
Bensin 784 098 808 418 -3,0%
Diesel 335 099 311 917 7,4%
Bensin/Etanol 40 413 40 346 0,2%
Bensin/El 11 680 8 839 32,1%
Bensin/gas 7 433 7 818 -4,9%
El 694 364 90,7%
Bensin/El 433 0
Övrigt 54 541 -90,0%
Summa 1 179 904 1 178 243 0,1%

Dieselbilar fortsätter slå nya försäljningsrekord – elbilar skjuter i höjden
Försäljningen av dieselbilar ökade med 7,4 procent, vilket innebär att det under 2017 såldes mer begagnade dieselbilar än någonsin på den svenska begagnatmarknaden. Fortfarande är det bensindrivna bilar som säljer mest, även om försäljningen av dessa sjönk med 3 procent. Elbilar och elhybrider däremot står för en kraftig procentuell uppgång med 32,1 respektive 90,7 procent. Totalt såldes 694 elbilar under året.

– Dieselbilar fortsätter att vara ett populärt val bland köpare trots den rådande debatten om dieselförbud. Samtidigt exploderade elbilsförsäljningen under förra året och det, tillsammans med den kraftiga ökningen av antalet sålda bensin- och elhybridbilar, indikerar att folk ändå blivit påverkade i sitt val av bil. Det ska dock kommas ihåg att elbilar fortfarande är väldigt ovanliga på begagnatmarknaden, säger Jonas Björkman.

Flest bilar såldes i Västra Götaland – störst ökning i Stockholm
Västra Götalands län stod för flest försäljningar av begagnade bilar (200 628 stycken), en uppgång med 0,1 %, följt av Stockholms län (197 647 stycken), en ökning med 0,3 % och Skåne län (153 383 stycken), vars marknad är oförändrad.

Det är intressant att se att marknaden stabiliserats när det kommer till försäljningen av begagnade bilar. Det finns varken kraftiga uppgångar eller nedgångar. Det vi dock kan konstatera är att försäljningen minskade i fem län, om än marginellt, säger Jonas Björkman.

Den vanligaste modellen på begagnatmarknaden är fortsatt Volvo V70 följt av Volkswagen Golf och Volkswagen Passat.


Län Antal (2017) Andel (2017) Antal (2016) Andel (2016)
Västra Götaland 200 628 17,0% 199 453 16,9%
Stockholm 197 647 16,8% 194 635 16,5%
Skåne 153 383 13,0% 152 889 13,0%
Östergötland 53 973 4,6% 54 734 4,6%
Jönköping 51 169 4,3% 50 984 4,3%
Uppsala 43 016 3,6% 43 013 3,7%
Örebro 42 661 3,6% 43 882 3,7%
Värmland 40 662 3,4% 41 299 3,5%
Södermanland 40 150 3,4% 40 040 3,4%
Dalarna 39 086 3,3% 40 605 3,4%
Halland 38 977 3,3% 38 188 3,2%
Gävleborg 38 003 3,2% 38 019 3,2%
Västmanland 35 448 3,0% 35 315 3,0%
Västernorrland 35 339 3,0% 35 921 3,0%
Kalmar 33 329 2,8% 32 121 2,7%
Norrbotten 33 247 2,8% 34 595 2,9%
Västerbotten 31 382 2,7% 32 060 2,7%
Kronoberg 26 851 2,3% 26 279 2,2%
Blekinge 18 773 1,6% 17 966 1,5%
Jämtland 18 339 1,6% 18 563 1,6%
Gotland 7 029 0,6% 7 125 0,6%
Osäker data 812 0,1% 557 0,0%
Summa 1 179 904   1 178 243  

Modell (2017) Antal
V70 72 687
GOLF 55 242
PASSAT 45 391
Saab 9-5 28 062
A4 25 188
Saab 9-3 24 551
FOCUS 23 823
V40 19 686
A6 18 117
ASTRA 17 159
POLO 16 551
CLIO 16 493
V50 15 848
OCTAVIA 15 104
V60 14 963

Regionalt
Örebronyheter

Om sammanställningen
Bilprisers statistik över begagnade bilköp under 2017 i Sverige är preliminär och hämtas från statistikföretaget Vrooms sammanställning från Bilregistret transaktionsdata. Sammanställningen görs vanligtvis en månad efter kvartalets slut för att få med samtliga bilköp, även de köp där ägarskiftet skett via det gula registreringsbeviset. I denna sammanställning saknas de köp som registrerats sent under december månad 2017.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in